Leki Współczesnej Terapii - wydanie XXI
2b %281%29
Cena: 99,00 zł

Pierwsze wydanie Encyklopedii "Leki Współczesnej Terapii" Jana K. Podlewskiego i Alicji Chwalibogowskiej-Podlewskiej zrewolucjonizowało polską medycynę. Pierwotnie dzieło to było efektem ogromu pracy włożonej przez Państwa Podlewskich i liczne grono współautorów. Bez tej Encyklopedii lekarze nie mieliby często skąd czerpać wiedzy o lekach niedostępnych w Polsce lub lekach sprowadzanych na potrzeby importu docelowego.
Dziś XXI wydanie to rezultat codziennej mrówczej pracy wyspecjalizowanego zespołu redaktorów, który pod okiem lekarzy i farmaceutów dba o aktualność wskazań, śledzi bieżące zmiany w amerykańskich i europejskich instytucjach rządowych odpowiedzialnych za regulacje rynku farmaceutycznego, takich jak Food and Drug Administration czy European Medicines Agency, każdego dnia nanosi rewizje zgodne z najnowszymi wytycznymi i kontroluje informacje od producentów
Nowe XXI wydanie jest bezpośrednią kontynuacją Encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii J.K. i A. Podlewskich”, uaktualnioną i unowocześnioną na miarę wyzwań zdrowotnych XXI w. Jest to najnowsze wydanie najbardziej kompleksowej polskiej bazy leków, od 60 lat będącej podstawowym i najbardziej wiarygodnym narzędziem pracy wielu pokoleń lekarzy i farmaceutów.

W Encyklopedii sprawdzisz:
- jakie leki są dostępne na rynku polskim i poza granicami Polski
- ich szczegółowe opisy: w jakich chorobach są zalecane, jak działają, jakie są bezwzględne przeciwwskazania do ich przyjmowania, jakie grożą działania niepożądane i interakcje między lekami
- kilkanaście tysięcy preparatów handlowych, ponad dwa tysiące substancji leczniczych!

Wiedza encyklopedyczna łączy się tu z doświadczeniem klinicznym wielu wybitnych specjalistów. "Leki Współczesnej Terapii" nieustannie dotrzymują kroku zmianom!

Oprawa: twarda
Objętość: 1182 str.

Format: A4

Encyklopedia LWT  - wydanie XXI, ukazuje się od ponad 60 lat

• opisy ok. 1970 substancji leczniczych, w tym szczepionek

• pod opisem wymienione są nazwy handlowe leków - preparatów prostych i złożonych zawierających daną substancję

• ok. 11550 nazw handlowych leków: preparaty zarejestrowane w Polsce (OTC, Rp., Lz), preparaty zarejestrowane w procedurze centralnej w Unii Europejskiej (EMA), wybrane preparaty z innych krajów, głównie USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych

• hasła ułożone zgodnie z polskim nazewnictwem, nazewnictwo polskie zostało przygotowane według wymagań Farmakopei Polskiej

• opis substancji: nazwa międzynarodowa, nazwa chemiczna, synonimy i pochodne, kod ATC, wskazania, interakcje, przeciwwskazania, informacje o stosowaniu w okresie ciąży i karmienia piersią, działania niepożądane, dawkowanie

• opis substancji na podstawie:
  Charakterystyka Produktu Leczniczego (polskich preparatów),
  oryginalne dokumenty zagranicznych urzędów: Europejska Agencja Leków (EMA), Food and Drug Administration (FDA), Medicines Compendium
  inne źródła, takie jak: Arzneimittel-Kompendium der Schweiz®, British National Formulary (BNF), Martindale®, Gelbe Liste®, Vidal®

• trzy indeksy: indeks nazw, indeks ATC, indeks farmakologiczny

• Objaśnienia skrótów i oznaczeń stosowanych w książce  
• Informacje o stosowaniu leku w okresie ciąży (wg FDA)  


INDEKSY
• Indeks nazw   
• Indeks farmakologiczny  
• Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna (ATC)   


CZĘŚĆ GŁÓWNA
Leki (A-Z)


Wszystkie produkty