Kongres Weterynaria 2019 + warsztat Kardiologia
Kard wet
Cena: 399,00 zł
cena obowiązuje do dnia 31.01.2019
cena podstawowa: 469,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 399,00 zł

Termin: 
16-17 marca 2019 r.

Miejsce:
Warszawa

Kierownicy naukowi: 
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus
Prof. dr hab. Roman Lechowski

 

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

- Omawianie zagadnienia będą uaktualniały zdobytą wiedzę i pomagały skuteczniej rozpoznawać oraz leczyć choroby

- Ukazanie, jak ważne dla postawienia prawidłowej diagnozy i wyników leczenia są prawidłowo przeprowadzony wywiad i badanie kliniczne pacjenta

- Wykładowcy wskażą, jak uniknąć błędów w postępowaniu lekarskim (np. jak uzyskać dobrej jakości rozmaz), co zaowocuje właściwą diagnozą i wyleczeniem pacjenta

- Praktyczne wytyczne odnośnie do chemioterapii przeciwbakteryjnej u psów i kotów

- Przedstawienie schematu badania klinicznego w neurologii małych zwierząt

- Wskazanie, które chemioterapeutyki należy traktować jako leki I rzutu, a których unikać ze względu na ryzyko związane z ich podawaniem

- Tylko dla uczestnikw materiały konferencyjne z prezentacjami dostępne w wersji papierowej i aplikacji mobilnej, a po kongresie wnież filmy z wykład w na stronie www.magwet.pl.

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM WARSZTACIE Kardiologia (ilość miejsc ograniczona)

Termin i miejsce: 15 marca 2019 r., godzina 9:00 - 13:00
Prowadząca: prof. dr hab. Urszula Pasławska

Czy mam już uśpić tego pacjenta?

Przedstawienie zmian w normach fizjologicznych psów i kotów:
1) w badaniach EKG
2) w badaniach RTG
3) w badaniach ECHO

Przedstawienie zmian w algorytmach leczenia przewlekłej niewydolności serca. Omówienie wybranych przypadków klinicznych pacjentów z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową lub z rozpoznaniem śmiertelnych chorób w aspekcie podjęcia decyzji o eutanazji.


Wszystkie produkty