Kongres Weterynaria 2019 + warsztat Behawioryzm
Beh kong
Cena: 399,00 zł
cena obowiązuje do dnia 31.01.2019
cena podstawowa: 469,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 399,00 zł

Termin: 
16-17 marca 2019 r.

Miejsce:
Warszawa

Kierownicy naukowi: 
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus
Prof. dr hab. Roman Lechowski

 

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

- Omawianie zagadnienia będą uaktualniały zdobytą wiedzę i pomagały skuteczniej rozpoznawać oraz leczyć choroby

- Ukazanie, jak ważne dla postawienia prawidłowej diagnozy i wyników leczenia są prawidłowo przeprowadzony wywiad i badanie kliniczne pacjenta

- Wykładowcy wskażą, jak uniknąć błędów w postępowaniu lekarskim (np. jak uzyskać dobrej jakości rozmaz), co zaowocuje właściwą diagnozą i wyleczeniem pacjenta

- Praktyczne wytyczne odnośnie do chemioterapii przeciwbakteryjnej u psów i kotów

- Przedstawienie schematu badania klinicznego w neurologii małych zwierząt

- Wskazanie, które chemioterapeutyki należy traktować jako leki I rzutu, a których unikać ze względu na ryzyko związane z ich podawaniem

- Tylko dla uczestnikw materiały konferencyjne z prezentacjami dostępne w wersji papierowej i aplikacji mobilnej, a po kongresie wnież filmy z wykład w na stronie www.magwet.pl.

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM WARSZTACIE Kardiologia (ilość miejsc ograniczona)

Termin i miejsce: 15 marca 2019 r., godzina 9:00 - 13:00
Prowadząca: dr n. wet. Jagna Kudła

Wybrane zaburzenia zachowania związane z nieprawidłowym przebiegiem socjalizacji psów i kotów
1. Nadpobudliwość psychoruchowa i zespół nadaktywności psów – konsekwencje dla właścicieli i otoczenia.
2. Zachowanie agresywne na tle lękowym:
a. Agresja dystansująca
b. Agresja ze strachu
c. Zachowanie lękowe i agresywne psów i kotów w lecznicy jako konsekwencja niewłaściwej socjalizacji lub traumatycznego doświadczenia.

Omówienie każdego tematu będzie obejmowało przedstawienie patomechanizmu zaburzenia, jego rozpoznawanie, diagnostykę różnicową oraz metody terapii behawioralnej i farmakologicznej. Podczas ćwiczeń uczestnicy w sposób interaktywny będą brali udział w omawianiu przypadków, także tych z własnej praktyki. Każdy uczestnik, który chciałby omówić swój przypadek, powinien wysłać jego opis wcześniej, załączając również podstawowe dane z wywiadu oraz badania klinicznego (opisy należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@magwet.pl).


Wszystkie produkty