Kongres Weterynaria 2019 + warsztat Urologia
Uro fb
Cena: 399,00 zł
cena obowiązuje do dnia 31.01.2019
cena podstawowa: 469,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 399,00 zł

Termin: 
16-17 marca 2019 r.

Miejsce:
Warszawa

Kierownicy naukowi: 
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus
Prof. dr hab. Roman Lechowski

 

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

- Omawianie zagadnienia będą uaktualniały zdobytą wiedzę i pomagały skuteczniej rozpoznawać oraz leczyć choroby

- Ukazanie, jak ważne dla postawienia prawidłowej diagnozy i wyników leczenia są prawidłowo przeprowadzony wywiad i badanie kliniczne pacjenta

- Wykładowcy wskażą, jak uniknąć błędów w postępowaniu lekarskim (np. jak uzyskać dobrej jakości rozmaz), co zaowocuje właściwą diagnozą i wyleczeniem pacjenta

- Praktyczne wytyczne odnośnie do chemioterapii przeciwbakteryjnej u psów i kotów

- Przedstawienie schematu badania klinicznego w neurologii małych zwierząt

- Wskazanie, które chemioterapeutyki należy traktować jako leki I rzutu, a których unikać ze względu na ryzyko związane z ich podawaniem

- Tylko dla uczestnikw materiały konferencyjne z prezentacjami dostępne w wersji papierowej i aplikacji mobilnej, a po kongresie wnież filmy z wykład w na stronie www.magwet.pl.

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM WARSZTACIE Urologia (ilość miejsc ograniczona)

Termin i miejsce: 15 marca 2019 r., godzina 9:00-13:00
Prowadząca: dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz

Właściwa diagnostyka chorób nerek i badanie moczu w codziennej praktyce lekarskiej.

1. Część teoretyczna:

- wskazania do wykonania badań

- sprzęt do wyposażenia laboratorium

- plusy i minusy różnych metod pobrania moczu, różne techniki w zależności od wskazań, prezentacja cystocentezy na filmie

- technika wykonania badań:

    • badanie biochemiczne
    • osad
    • posiew - najczęstsze błędy przy poszczególnych typach badań

- jak warunki przechowania próbki wpływają na wiarygodność badania

- artefakty w badaniu osadu


2. Część praktyczna:

- prezentacja przypadków klinicznych

- wspólne ustalenie możliwej diagnozy i zaleceń na podstawie wykonanych badań

- samodzielna praca przy mikroskopach

- przygotowanie próbki, ocena i sporządzanie opisów

- cystocenteza

Podczas warsztatów przeprowadzony zostanie panel badań parametrów biochemicznych (CHEM15) + SDMA z TT4 + UPC, w związku z czym uczestnicy powinni zabrać ze sobą materiał w postaci próbki surowicy (1 ml) oraz próbki moczu (1 ml) od każdego pacjenta.


Wszystkie produkty