Darmowa dostawa na wszystkie publikacje w sklepie magwet.pl Przejdź do sklepu >


O nas


MAGAZYN WETERYNARYJNY
miesięcznik

Redaktor naczelny
Dr Hubert Zientek,
tel. (22) 444 24 00,
kom. 501 076 135
e-mail: h.zientek@medical-tribune.pl

Rada programowa
Dr n. wet. Wojciech Atamaniuk, prof. Peter Bedford, prof. dr hab. Tadeusz Frymus, lek. wet. Jacek Garncarz, prof. dr hab. Zdzisław Gliński, prof. Andre Jaggy, dr hab. Michał Jank, lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski, prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr hab. Krzysztof Lutnicki, dr n. wet. Janina Łukaszewska, dr hab. Jacek Madany, prof. dr hab. Eligiusz Madej, dr hab. Andrzej Max, dr n. wet. Tadeusz Narojek, prof. dr hab. Józef Nicpoń, lek. wet. Rafał Niziołek, dr hab. Wojciech Niżański, dr hab. Urszula Pasławska prof. nadzw., prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Pejsak, prof. Simon Platt, dr hab. Andrzej Pomianowski prof. nadzw., prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, dr hab. Jarosław Popiel, dr hab. Andrzej Rychlik prof. nadzw., dr n. wet. Jacek Sikora, dr hab. Piotr Szeleszczuk, prof. A. David Weaver, prof. dr hab. Anna Winnicka

Redaktor i sekretarz redakcji
Monika Pączkowska, tel. (22) 444 24 00,
e-mail: m.paczkowska@medical-tribune.pl

Konsultant merytoryczny
prof. dr hab. Tadeusz Frymus

Wydawca
Medical Tribune Polska Sp. z o.o.,
01-797 Warszawaul. Powązkowska 44C,
tel. (22) 444 24 00, fax (22) 832 10 77,
e-mail: h.zientek@medical-tribune.pl

Dyrektor wydawniczy
Andrzej Balcerzak

Dyrektor sprzedaży i marketingu
Iwona Witek

Kierownik ds. Produkcji
Lena Gołaszewska

Kierownik Dystrybucji i Baz Danych
Anita Gołaszewska

Informacje w sprawie reklam
Monika Reda, tel. (22)  444 24 27,
kom. 501 532 683, e-mail: m.reda@medical-tribune.pl

Informacje w sprawie prenumeraty
Dorota Jędrysiak – kierownik produktu, tel. (22) 444 24 00,
infolinia: 801 044 415, e-mail: d.jedrysiak@medical-tribune.pl

Opracowanie graficzne:
Piotr Kluczykowski, PageBox

Skład i łamanie:
Rafał Pierzchała

Numer konta: 13 1600 1068 0003 0102 0949 9001WETERYNARIA PO DYPLOMIE


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Roman Lechowski
Katedra Chorób Małych Zwierząt
z Kliniką, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

Komitet redakcyjny

dr hab. Marek Galanty, prof. SGGW
Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

prof. dr hab. Tomasz Janowski Katedra Rozrodu Zwierząt, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. Józef Nicpoń Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

prof. dr hab., dr h.c. Zygmunt Pejsak
Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynarii, Puławy

prof. dr hab. Zbigniew J.H. Pomorski Katedra Chorób Wewnętrznych
z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

prof. dr hab. Anna Winnicka
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

Redaktor prowadzący:
Monika Pączkowska
tel. (22) 444 24 00, adres e-mail:
m.paczkowska@medical-tribune.pl

Kierownik wydania:
dr Hubert Zientek tel. (22) 444 24 00, 501 076 135,
adres e-mail: h.zientek@medical-tribune.pl

Wydawca polskiego wydania
Medical Tribune Polska Sp. z o.o.,
01-797 Warszawaul. Powązkowska 44C, 
tel. (22) 444 24 00, fax (22) 832 10 77

Dyrektor wydawniczy:
Andrzej Balcerzak

Dyrektor sprzedaży i marketingu:
Iwona Witek

Kierownik ds. Produkcji:
Lena Gołaszewska

Kierownik Dystrybucji i Baz Danych:
Anita Gołaszewska

Informacje w sprawie reklam:
Monika Reda, tel. (22)  444 24 27,
kom. 501 532 683, e-mail: m.reda@medical-tribune.pl

Informacje w sprawie prenumeraty
Dorota Jędrysiak – kierownik produktu,
tel. (22) 444 24 00, bezpłatna infolinia: 801 044 415,
adres e-mail: d.jedrysiak@medical-tribune.pl

Opracowanie graficzne:
Beata Ciuruś

Skład i łamanie:
Rafał Pierzchała


NEWSLETTER
OBSERWUJ NAS NA