POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDICAL TRIBUNE POLSKA SP. Z O.O.


 

KIM JESTEŚMY

Nasza Spółka jest firmą, specjalizującą się w działaniach edukacyjnych oraz prowadzeniu wyspecjalizowanych sklepów z asortymentem, skierowanym do branży medycznej i weterynaryjnej. Wydajemy także czasopisma, organizujemy konferencje, spotkania webinaria, kierowane do środowiska medycznego.

Nasz adres: Medical Tribune Polska sp. z o.o.,  Warszawa,  ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 

 

CZYJE I JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane osób, które korzystały z naszych usług- np. dokonały zakupów w prowadzonych przez nas sklepach internetowych, zamówiły prenumeratę naszych czasopism lub wzięły udział w organizowanych przez nas sympozjach, konferencjach czy webinariach.

Pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane przez naszych Klientów w drodze dobrowolnej zgody. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat wykonywanego zawodu oraz historii naszej współpracy.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim danych osobowe przetwarzamy, aby w sposób prawidłowy zrealizować Państwa dyspozycje oraz wykonać umowę, którą zawarliśmy. Są one niezbędne do wysłania zamówionych wydawnictw lub zakupionego towaru czy zagwarantowania uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.

Oprócz tego wykorzystujemy Państwa dane do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o specjalnych ofertach, promocjach czy nowych usługach lub towarach, które Państwu oferujemy a także wyświetlaniu zindywidualizowanych reklam na stronach internetowych lub w naszych aplikacjach a także przez wysyłkę SMSów lub kontakt bezpośredni. Możemy również wykorzystać Państwa dane do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji, realizacji kampanii marketingowych na zlecenie naszych Partnerów – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy

 

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane mogą być powierzone firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji Państwa zamówień – np. z operatorem pocztowym, firmą kurierską, firmą transportową. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

 

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY?

Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia

- żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez Państwa odbiorców

- wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


PLIKI COOKIES

Sklep może mieć dostęp do zawartości plików cookies. Dane tam zawarte wykorzystywane są w celu realizacji usług Sklepu, poprawy jakości Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych. W związku z realizacją powyższych celów  Sklep może powierzyć dane lub część tych danych, przetwarzane w plikach cookies podmiotom trzecim współpracującym ze Sklepem.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących Państwu praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z usług administratora danych.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących 

 

NEWSLETTER
OBSERWUJ NAS NA