Osoba fizyczna/indywidualna praktyka lekarska

Instytucja lub przedstawiciel medyczny