Monografia. Choroby bydła 2020

Monografia. Choroby bydła 2020

Cena: 49,00 zł

Cena dla instytucji lub przed. medycznego: 59,00 zł
Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

>>> Przeczytaj fragment <<<

Redaktor naukowy:

prof. dr. hab. dr h. c. Włodzimierza Klucińskiego

 

• Aktualne i praktyczne informacje dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób bydła 

• Grono autorów złożone z najwybitniejszych polskich specjalistów

• Zestaw interesujących artykułów przydatnych w codziennej praktyce

• Najnowsza wiedza o rozpoznawaniu i leczeniu chorób bydła

• Praktyczne kompendium wiedzy dla każdego lekarza weterynarii zajmującego się bujatryką

• Omówienie etiologii, patogenezy, diagnostyki, profilaktyki i leczenia różnych chorób bydła

• Zarządzanie rozrodem i zaburzenia płodności

• Zagadnienia związane z żywieniem bydła dorosłego i cieląt oraz narażeniem na mikotoksyny

• Ostra kwasica żwacza i parametry oceny zdrowia stada

Solidna dawka wiedzy na temat postępowania w wybranych chorobach bydła i jego żywienia – klucz do sukcesów hodowlanych

1. Najczęściej spotykane zaburzenia poporodowej funkcji jajników u bydła - Monika Ptaszyńska

2. Żywienie bydła mięsnego z wykorzystaniem jęczmienia - Karol Pawłowski

3. Niektóre kontrowersje i problemy związane z leczeniem zatrzymanego łożyska u bydła – pytania i odpowiedzi - Grzegorz Jakub Dejneka

4. Narażenie bydła mlecznego na mikotoksyny – problem wciąż aktualny - Adam Mirowski

5. Porażenie poporodowe u krów – patogeneza oraz metody zapobiegania - Dariusz Bednarek

6. Ostra kwasica żwacza u krów mlecznych – problemy terapeutyczne i najczęstsze powikłania - Małgorzata Wierzbicka, Natalia Kozłowska, Anna Jarosińska

7. Wykorzystanie parametrów produkcyjnych krów mlecznych w ocenie zdrowia stada - Paulina Jawor, Tadeusz Stefaniak

8. Nowe spojrzenie na żywienie cieląt ras mlecznych paszami płynnymi - Adam Mirowski

9. Ukryte choroby jajników i macicy u krów mlecznych - Maria Katkiewicz

10. Apteka weterynaryjna


Wszystkie produkty