Multiforum Weterynaria 2021 - dostęp do wykładów z kongresu

Multiforum Weterynaria 2021 - dostęp do wykładów z kongresu

Cena: 300,00 zł

Nie było Cię na kongresie? Chcesz usystematyzować i utrwalić wiedzę?

Uzyskaj dostęp do nagranych wykładów!

 

- Postępowanie fizjoterapeutyczne w OA u psów i kotów - przypadki klinicznie

- Podobieństwa i różnice w leczeniu bólu u psów i kotów z osteoartritis

- Podobieństwa i różnice osteoartritis u psów i kotów

- Postępowanie z pacjentem w przypadku nagłej utraty przytomności - stany ostre

- Utrata przytomności u psów i kotów okiem internisty

- Zatrucia jako przyczyna utrat przytomności u psów

- Wprowadzenie do E&CC. Badanie pacjenta emergency

- TLOC z perspektywy neurologa

- Diagnostyka różnicowa przyczyn kaszlu w RTG

- Przyczyny kaszlu z perspektywy kardiologa

- Przyczyny kaszlu widziane endoskopem

- Nadczynność tarczycy z perspektywy nefrologa

- Nadczynność tarczycy z perspektywy kardiologa

- Nadczynność tarczycy z perspektywy endokrynologa

- Nadciśnienie tętnicze z perspektywy kardiologa

- Nadciśnienie tętnicze z perspektywy nefrologa

- Nadciśnienie tętnicze z perspektywy okulisty

- 12 przypadków klinicznych

- 5 sesji Q&A


Wszystkie produkty