Monografia. Choroby bydła 2021

Monografia. Choroby bydła 2021

Cena: 49,00 zł

Cena dla instytucji lub przed. medycznego: 59,00 zł
Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

>>> Przeczytaj fragment <<<

Autor: prof. dr. hab. dr. h.c. Włodzimierz Kluciński

Publikacja o postępowaniu przy rozpoznawaniu i leczeniu chorób zakaźnych bydła, w tym mastitis i gruźlicy, a także wpływie sposobu zarządzania stadem na zdrowotność i produkcyjność krów mlecznych. Poruszono również tematykę przyczyn strat ciąży, wpływu niskich temperatur na wychów cieląt, białek ostrej fazy, zespołu krowy zalegającej, płynoterapii u cieląt z biegunką. Bardzo interesujące jest opracowanie poświęcone zmodyfikowanej metodzie laparoskopowej w leczeniu lewostronnego przemieszczenia trawieńca.

 

Solidna dawka wiedzy na temat postępowania w wybranych chorobach bydła i zarządzania stadem – klucz do sukcesów hodowlanych

 Mocne strony publikacji:

·       Rozpoznawanie i leczenie chorób zakaźnych bydła, w tym mastitis i gruźlicy,

·       Wpływ sposobu zarządzania stadem na zdrowotność i produkcyjność krów mlecznych.

·       Poruszono również tematykę przyczyn strat ciąży,

·       Wpływ niskich temperatur na wychów cieląt,

·       Białka ostrej fazy,

·       Zespół krowy zalegającej,

·       Płynoterapia u cieląt z biegunką.

·       Bardzo interesujące jest opracowanie poświęcone zmodyfikowanej metodzie laparoskopowej w leczeniu lewostronnego przemieszczenia trawieńca.

 

Spis treści: 

·     - Zmodyfikowana metoda laparoskopowa w leczeniu lewostronnego przemieszczenia trawieńca, Michał Gnus, Kornel Ratajczak, Jarosław Mendrek, Paweł Antosik

·     - Praktyczny przewodnik po stratach ciąży u bydła, Monika Ptaszyńska

·     - Płynoterapia u cieląt z biegunką, Natalia Kozłowska, Małgorzata Wierzbicka

·     - Przypomnienie najważniejszych informacji o gruźlicy bydła, Dariusz Bednarek

·     - Zespół krowy zalegającej – przyczyny, konsekwencje, zapobieganie, leczenie, Tadeusz Stefaniak, Paulina Jawor

·     - Białka ostrej fazy w bujatrii, Krzysztof Lutnicki, Łukasz Kurek, Klaudia Miętkiewska

·     - Niektóre przyczyny niepowodzeń w leczeniu mastitis u bydła mlecznego, Grzegorz Jakub Dejneka

·     - Wpływ niskich temperatur na wychów cieląt, Adam Mirowski

·     - Wpływ zarządzania stadem na zdrowotność i produkcyjność krów mlecznych, Klaudia Miętkiewska


Wszystkie produkty