Monografia. Choroby bydła 2022

Monografia. Choroby bydła 2022

Cena: 49,00 zł

Cena dla instytucji lub przed. medycznego: 59,00 zł
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

>>> Przeczytaj fragment <<<

Już po raz dwudziesty redakcja „Magazynu Weterynaryjnego” oddaje w Państwa ręce monografię poświęconą chorobom bydła. W ubiegłych latach ukazywały się artykuły, których autorami byli w głównej mierze lekarze weterynarii pracujący w ośrodkach akademickich, placówkach resortowych lub zakładach leczniczych. Twórcami publikacji byli weterynarze z Polski, a także z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Tematyka prac obejmowała zazwyczaj opisy wybranych chorób o etiologii zakaźnej lub niezakaźnej, występujących u bydła ras mlecznych lub ras mięsnych w różnym wieku. Stałe miejsce wśród zagadnień podejmowanych w publikacji zajmowały m.in. zarządzanie zdrowiem stada, dobrostan, prawidłowe żywienie, bioasekuracja, profilaktyka swoista i nieswoista oraz monitorowanie wskaźników produkcyjności i rozrodczości.

Tegoroczna, jubileuszowa monografia zawiera artykuły lekarzy weterynarii z wieloletnim doświadczeniem, opartym na własnych badaniach naukowych lub codziennej pracy terenowej, a także wynikach udokumentowanych w pracach innych autorów, udostępnionych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wszystkie publikowane tutaj teksty mają zarówno aspekt poznawczy, jak i praktyczny.

 

Zalety publikacji:

• Omówienie etiologii, patogenezy, diagnostyki, profilaktyki i leczenia różnych chorób bydła

• Grono autorów złożone z najwybitniejszych polskich specjalistów

• Zestaw interesujących artykułów przydatnych w codziennej praktyce

• Najnowsza wiedza o rozpoznawaniu i leczeniu chorób bydła

• Praktyczne kompendium wiedzy dla każdego lekarza weterynarii zajmującego się bujatryką

Autorzy: prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński

Solidna dawka wiedzy na temat postępowania w wybranych chorobach bydła i zarządzania stadem – klucz do sukcesów hodowlanych.

Dlaczego warto zapewnić krowom mlecznym dostęp do pastwiska? - Adam Mirowski

Prawidłowy odchów cieląt warunkiem uzyskania krowy o wysokiej wydajności mlecznej - Marek Wysocki, Agata Wojtkowska

Efektywne wprowadzanie jałówek ras mięsnych do rozrodu - Monika Ptaszyńska-Sutton

Diagnostyka infekcyjnych przyczyn poronień u bydła i urodzeń martwych cieląt - Paulina Jawor, Tadeusz Stefaniak

Niektóre czynniki predysponujące do występowania mastitis u krów mlecznych - Grzegorz Jakub Dejneka

Neosporoza – ukryte zagrożenie ograniczające potencjał reprodukcyjny bydła - Krzysztof Tomczuk

Znaczenie podklinicznej ketozy w stadach bydła mlecznego - Małgorzata Wierzbicka, Magdalena Szymańska, Natalia Kozłowska

Histofiloza bydła – etiopatogeneza i zwalczanie - Dariusz Bednarek

Apteka weterynaryjna


Wszystkie produkty