Monografia. Choroby bydła 2023

Monografia. Choroby bydła 2023

Cena: 59,00 zł

Cena dla instytucji lub przed. medycznego: 69,00 zł
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Kolejny numer monografii poświęcony diagnostyce i profilaktyce chorób bydła, a także zagadnieniom związanym z monitoringiem rozrodu i odchowem cieląt. Zespół autorów dzieli się z lekarzami weterynarii, hodowcami oraz studentami swoją wiedzą zdobytą na podstawie prowadzonych badań lub analizy dostępnego piśmiennictwa.

 

W aktualnie publikowanej monografii artykuły dotyczą m.in. automatycznego systemu służącego monitorowaniu aktywności i detekcji rui, przydatnego w prawidłowym prowadzeniu rozrodu w stadzie krów, postępowania zapewniającego wysoką odporność siarową u nowo narodzonych cieląt, prawidłowego wykorzystania mleka przejściowego w odchowie cieląt, występowania nicieni żołądkowo-jelitowych u bydła wypasanego na pastwiskach, etiopatogenezy, diagnostyki różnicowej i leczenia zapaleń stawów oraz diagnostyki różnicowej niedokrwistości występujących u bydła.

 

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł poruszający zagadnienia związane z pozaustrojową produkcją zarodków bydlęcych w oparciu o przyżyciową izolację oocytów techniką OPU. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla wdrażania kolejnych etapów postępu genetycznego w hodowli bydła i doskonalenia wartości biologicznej krów.

Autorzy: prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński

Solidna dawka wiedzy na temat postępowania w wybranych chorobach bydła i zarządzania stadem – klucz do sukcesów hodowlanych.

1. Fizjologia laktacji u bydła – co lekarz praktyk wiedzieć powinien? - Grzegorz Jakub Dejneka

 

2. Diagnostyka różnicowa niedokrwistości (anemii) u bydła - Małgorzata Wierzbicka

 

3. Zapalenia stawów u bydła – etiopatogeneza i leczenie - Dariusz Bednarek

 

4. Automatyczne systemy monitoringu aktywności i detekcji rui w prowadzeniu rozrodu w stadach bydła mlecznego - Monika Ptaszyńska-Sutton

 

5. Nicienie żołądkowo-jelitowe. Inwazja u bydła wypasanego na pastwiskach - Krzysztof Tomczuk, Klaudiusz Szczepaniak, Maria Studzińska, Marta Demkowska-Kutrzepa, Monika Roczeń-Karczmarz

 

6. Odporność siarowa cieląt – aktualne rekomendacje istotne dla praktyki terenowej - Paulina Jawor, Tadeusz Stefaniak

 

7. Pozaustrojowa produkcja zarodków bydlęcych – spojrzenie praktyczne - Klaudia Miętkiewska

 

8. Przydatność mleka przejściowego w odchowie cieląt - Adam Mirowski

 

 


Wszystkie produkty