Warsztat hematologiczny (16.03, TURA I - 8:00-10:00)

Warsztat hematologiczny (16.03, TURA I - 8:00-10:00)

Cena: 50,00 zł

VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Warsztat: Hematologia codzienna – nieakademicka


Termin: 16.03.2024, TURA I 8:00-10:00

Aby wziąć udział w warsztatach hematologicznych musisz posiadać bilet na kongres Weterynaria 2024. Bilet na kongres kupisz TUTAJ

 

Agenda warsztatu:

1. Najczęstsze problemy kliniczne ze zmianami w obrazie krwi: 

- zmiany w obrazie białokrwinkowym 

     - leukocytoza i leukopenia 

     - młodsze formy 

     - formy atypowe 

     - znaczenie kliniczne 

- zmiany w obrazie czerwonokrwinkowym 

     - retikulocyty i nowe możliwości oceny 

     - RHE 

     - znaczenie kliniczne 

- zmiany dotyczące PLT 

     - wskaźniki – analiza 

     - płytki małe i megatrombocyty 

2. Dyskusja kliniczna w oparciu o konkretne przypadki: 

- pacjent i problem kliniczny vs. wyniki badań laboratoryjnych? 

- wyniki morfologii znacznie i nieznacznie poza wartościami referencyjnymi? 

- wyniki morfologii z obrazem graficznym – jak to zrozumieć? 

- rozmaz zawsze niezbędny? Jak odnieść się do tego, co widzimy lub do opisu rozmazów? 

- decyzje kliniczne – podstawy i słuszność? 

 

Prowadzący warsztat:

dr n. wet. Katarzyna Mróz  

zdjecie

 

lek. wet. Sebastian Borowik

zdjecie

 


Wszystkie produkty