Weterynaria po Dyplomie - prenumerata

Weterynaria po Dyplomie - prenumerata
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Numery dostępne w prenumeracie papierowej są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. O pojawieniu się numeru zakupionego w prenumeracie www informujemy emailem. W aplikacjach mobilnych nowy numer sygnalizuje aplikacja "Weterynaria po Dyplomie" (tylko w wersji iOS) lub pojawia się on w aplikacji bez powiadomień (Android).

"Weterynaria po Dyplomie" to dwumiesięcznik publikujący tłumaczenia artykułów z czołowych amerykańskich czasopism – „Veterinary Medicine”, „dvm360 magazine” i „Veterinary Economics”. Artykuły są konsultowane przez niezależnych recenzentów amerykańskich i polskich i opatrzone komentarzami wybitnych polskich specjalistów.

Weterynaria po Dyplomie" od 1999 r. dostarcza polskim lekarzom profesjonalnych informacji z zakresu medycyny weterynaryjnej, niezbędnych w nowoczesnej praktyce lekarskiej.


Wszystkie produkty