Magazyn Weterynaryjny - prenumerata

Magazyn Weterynaryjny - prenumerata
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Numery dostępne w prenumeracie papierowej są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. O pojawieniu się numeru zakupionego w prenumeracie www informujemy emailem. W aplikacjach mobilnych nowy numer sygnalizuje sama aplikacja "Magazyn Weterynaryjny" (tylko w wersji iOS) lub pojawia się on w aplikacji bez powiadomień (Android).

„Magazyn Weterynaryjny” jest specjalistycznym miesięcznikiem przeznaczonym dla praktykujących lekarzy weterynarii. Czasopismo zawiera działy kliniczne – m.in. temat numeru, poświęcony za każdym razem innej dziedzinie medycyny, np. dermatologii, kardiologii, chirurgii itp., małe zwierzęta, duże zwierzęta, zwierzęta egzotyczne, farmakologia. Artykuły są niezwykle różnorodne i mają charakter wybitnie praktyczny, stanowią doskonałe źródło fachowej wiedzy i są bogato ilustrowane.

Liczne rzesze wiernych Czytelników sprawiają, że MW ma ugruntowaną pozycję na medycznym rynku wydawniczym"
Dr Hubert Zientek, redaktor naczelny


Wszystkie produkty