Weterynaria po Dyplomie
Druk wpd
Cena: 149,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 169,00 zł
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Prenumerata papierowa

Ta roczna prenumerata obejmuje 6 numerów czasopisma, które wyślemy pocztą zaraz po ich ukazaniu się. Prenumerata standardowo zaczyna się od numeru bieżącego (tj. najnowszego z opublikowanych). Jeśli chciałbyś zmienić numer, od którego zaczyna się prenumerata, napisz to w uwagach do zamówienia.


Wszystkie produkty