Bardzo duża fala zwrotna do prawego przedsionka. Projekcja prawostronna przymostkowa w osi długiej z doplerem kolorowym


czas trwania: 00:00:00