Kot z zakrzepicą zatorową tętnic udowych

A. Pomianowski
czas trwania: 00:00:43