Słowo wstępne

25 lat minęło...

prof. dr hab. Roman Lechowski

Kiedy w 1992 roku zadzwoniła do mnie Beata Milewska – lekarz weterynarii praktyk – i powiedziała, że rozmawiała ze znajomymi, którzy chcieliby zacząć wydawać pismo dla lekarzy weterynarii, ale takie, które byłoby praktyczne i chętnie czytane, pomyślałem, że jest to bardzo dobry, chociaż również bardzo odważny pomysł. Znając jednak podobne pisma z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji, pomyślałem także, że jest to zadanie, któremu nie podołamy. Ale jeszcze później przyszła refleksja, że oni przecież też kiedyś zaczynali...

Doszliśmy do wniosku, że podstawowym zadaniem jest zebranie odpowiedniej ekipy, która mogłaby dobierać merytorycznie artykuły obejmujące praktykę w jak najszerszym aspekcie. Pierwszy zespół, poza Beatą Milewską i piszącym te słowa, stworzyli dr Maciej Lenarcik, dr Ewa Zbonikowska i dr Jacek Krzemiński. Ta tzw. „grupa inicjatywna” opracowała profil „Magazynu Weterynaryjnego” – pisma, które powinno dostarczać praktykującym Kolegom konkretnej wiedzy praktycznej, którą później będą mogli wykorzystać w codziennej pracy klinicznej.