Od redakcji

Sza­now­ni Pań­stwo

Środek lata. Aktywność edukacyjna nieco osłabła, ale wygląda to na „ciszę przed burzą” (mózgów). Już we wrześniu odbędzie się, tym razem w Lublinie, kolejny kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW) – spotkanie najszerszej reprezentacji naszego zawodu – naukowców i praktyków ze wszystkich dziedzin (zakątków) nauki i wiedzy weterynaryjnej.

W oddawanym do Państwa rąk numerze WpD ten aspekt widać jak na dłoni – przełożenie badań podstawowych na wysublimowaną praktykę kliniczną (przeciwciała monoklonalne w leczeniu chłoniaka) bądź wykorzystanie techniki (cyfrowe techniki obrazowania). ...