Od redakcji

Sza­now­ni Pań­stwo

Nie tak łatwo walczyć ze strachem. Strach towarzyszy nam przez całe życie. Zdrowy człowiek boi się i jest to zjawisko normalne. Strach pozwala nam racjonalnie ocenić sytuację, a im jesteśmy bardziej doświadczeni, tym bardziej strach staje się naszym sprzymierzeńcem. Nie należy wstydzić się strachu tak długo, jak długo jest on zjawiskiem korzystnym, nieutrudniającym naszego życia i niewywołującym niepożądanych zachowań destrukcyjnych.

Strach przeradza się w zjawisko patologiczne, kiedy zaczyna paraliżować normalne zachowania, powoduje większe lub mniejsze wycofanie, staje się źródłem fobii, jednym słowem – przechodzi w zachowania z pogranicza zaburzeń psychicznych. Paraliżujący strach, uniemożliwiający jakiekolwiek racjonalne zachowania, jest zjawiskiem destrukcyjnym, chorobą.