Artykuł wiodący

Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii

dr n. wet. Wojciech Hildebrand, specjalista chorób psów i kotów, Przychodnia Weterynaryjna „Neovet”, Wrocław

Onkologia staje się jedną z bardzo dynamicznie rozwijających się dziedzin weterynarii. Stały postęp nauki oraz rosnąca świadomość i oczekiwania właścicieli powodują, że lekarze weterynarii muszą stale aktualizować posiadaną wiedzę. Tym bardziej cieszy fakt popularyzowania jej w polskich czasopismach weterynaryjnych. Onkologia jest specjalnością wybitnie wielodyscyplinarną. W trakcie diagnozowania i leczenia obejmuje niemalże wszystkie dziedziny, począwszy od chirurgii i patomorfologii, poprzez obrazowanie, farmakologię, choroby wewnętrzne, neurologię, ginekologię, skończywszy na stomatologii i dermatologii.


W publikowanym artykule autorki przedstawiają jedną z technik diagnostycznych prowadzących do pozyskania materiału z obwodowych węzłów chłonnych do badania histopatologicznego. Słusznie podkreślają fakt, że węzły chłonne są bardzo czułym wskaźnikiem procesów patologicznych (nie tylko nowotworowych). Ocena węzłów chłonnych jest częścią podstawowego badania klinicznego. Szczególną uwagę zwraca się na węzły chłonne przy podejrzeniu zmian nowotworowych. Objęcie ich procesem nowotworowym wpływa na rokowanie, pogarszając je. Badając węzły chłonne, ocenia się nie tylko ich wielkość, ale także kształt, konsystencję – tęgość, bolesność, przesuwalność względem otaczających tkanek, to, czy są powiększone symetrycznie, czy nie, czy doszło do uogólnienia procesu – powiększenia wielu węzłów. Istotne jest, czy powiększone są tylko węzły chłonne, czy widoczne jest też ognisko pierwotne.

Nierzadko powiększenie węzłów chłonnych skłania do dokładnej oceny zlewiska chłonki danego węzła. Często dotyczy to zwłaszcza zmian w jamie ustnej, które odkrywane są wtórnie, po stwierdzeniu powiększenia węzła chłonnego. Należy przy tym pamiętać, że brak zmian makroskopowych w obrębie węzłów chłonnych nie wyklucza obecności w nich komórek nowotworowych. Stąd tak istotna, coraz bardziej podkreślana konieczność pobierania materiału z węzłów chłonnych, zwłaszcza przy usuwaniu guzów gruczołu mlekowego.

Każde utrzymujące się powiększenie węzłów chłonnych powinno być wskazaniem do ich dokładnego zbadania, a przy braku jednoznacznego rozpoznania w celu jego potwierdzenia powinna być pobrana próbka do badania patomorfologicznego. Z drugiej strony, n...

Najprostszym sposobem pozyskania materiału do badania cytopatologicznego jest biopsja cienkoigłowa. W wielu przypadkach jest to metoda wystarczająca do postawienia diagnozy, przy tym mało stresująca dla zwierzęcia, mało traumatyzująca, niewymagają...