W skrócie

Jak poprawić dobrostan ryb? Urozmaicanie i ulepszanie środowiska życia gatunków wodnych

Najnowsze badania obaliły mit, że ryby oraz inne gatunki wodne nie czują bólu ani stresu. Nie tylko wykazują one fizjologiczną oraz behawioralną reakcję na strach i stres, ale także są zdolne do pamięci długotrwałej.1-4

Bogatsi o tę wiedzę, autorzy artykułu dyskutują na temat metod urozmaicania i ulepszania środowiska wodnego dla żyjących w nim gatunków, aby zmniejszyć poziom stresu w zależności od miejsca pobytu – domowego akwarium hobbistycznego, oczka wodnego czy publicznego akwarium edukacyjnego. Omawiają przestrzeganie pięciu podstawowych warunków dobrostanu, które bierze się pod uwagę w programach dla zwierząt lądowych, i proponują sposoby ich adaptacji dla zwierząt wodnych trzymanych w niewoli. Warunki te obejmują:

1. Nieodczuwanie głodu i pragnienia

2. Nieodczuwanie dyskomfortu

3. Nieodczuwanie bólu, brak chorób i ran

4. Możliwość przejawiania swojego naturalnego zachowania

5. Nieodczuwanie strachu i stresu.

Generalnie autorzy zauważają, że kierując się tymi zasadami podczas opieki nad zwierzętami wodnymi, należy zwrócić szczególną uwagę na żywienie, pomieszczenia, temperaturę, oświetlenie i jakość wody. Potrzeby gatunków wodnych różnią się w każdym a...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pokarm dla ryb

W naturze występuje ogromna różnorodność pokarmów dla gatunków wodnych oraz sposobów jego pobierania (np. czyszczenie, szukanie, polowanie). Należy mieć to na względzie [...]

Nowi mieszkańcy zbiornika

Wprowadzanie nowych zwierząt do zbiornika stanowi wyjątkowe wyzwanie dla hodowcy z powodu konieczności zastosowania kwarantanny. Autorzy przedstawiają kilka rad, dzięki którym można [...]

Zbiornik dla ryb

Naturalne światło jest krytycznym aspektem przy projektowaniu środowiska dla ryb. Należy dostosować je do wielkości akwarium i potrzeb utrzymywanych gatunków. Powinno się [...]

Trening

Aby zmniejszyć stres związany z zabiegami medycznymi, autorzy polecają trening zwierząt wodnych. Ma on na celu nauczenie zwierzęcia zbliżania się do kolorowego [...]

Podsumowanie

Podstawowy cel każdego wzbogacania środowiska to umożliwienie zwierzęciu przejawiania naturalnego zachowania. Trzeba dokładnie przemyśleć takie działania, aby mimo ograniczeń związanych z utrzymaniem [...]