Artykuł wiodący

Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii

dr n. wet. Marcin Wrzosek DiplECVN

Specjalista z zakresu chorób psów i kotów, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP, Wrocław

Objaw różnoźreniczności (anizokorii), należący do zagadnień neurookulistyki, jest dość łatwy do zauważenia dla właściciela, jak również łatwy do zbadania dla lekarza weterynarii. Anizokoria informuje o zaistnieniu problemu w obrębie gałki ocznej lub układu nerwowego. Lista zaburzeń, które muszą być brane pod uwagę w procesie diagnostycznym pacjenta, jest długa. Przyczyną może być zwężenie jednej źrenicy lub jej rozszerzenie, co można łatwo różnicować w badaniu poprzez test źrenicowy z wykorzystaniem silnego źródła światła, prosty do wykonania w każdym gabinecie weterynaryjnym.

W diagnostyce różnicowej rozszerzenia źrenicy (mydriasis) brane są pod uwagę takie problemy jak jednostronne uszkodzenia neuronu okoruchowego, ciężkie jednostronne uszkodzenia (np. pourazowe, w przebiegu zapalenia) siatkówki lub nerwu wzrokowego, ...