Dostęp Otwarty

Od redakcji

Sza­now­ni Pań­stwo

Temat przewodni oddawanego do Państwa rąk numeru WpD może wydawać się kontrowersyjny, chociażby ze względu na bardzo specjalistyczny charakter. Nie wzbraniamy się jednak przed publikacją także i takich materiałów, gdyż zdajemy sobie sprawę, że poziom wiedzy lekarzy weterynarii w Polsce stale się podnosi, a specjalistyczne niegdyś techniki oraz bardzo skomplikowane metody postępowania stają się dzisiaj codziennością lub są w zasięgu praktykujących lekarzy.

Stałe podnoszenie kwalifikacji przez lekarzy weterynarii widać chociażby w niesłabnącym zainteresowaniu studiami specjalistycznymi i liczbie chętnych do uczestnictwa w nich. Bardzo duża liczba osób kształcących się w ramach specjalizacji I stopnia nakazuje rozwijanie tego kierunku działań w ramach specjalizacji II stopnia. Nie są odosobnione opinie, że konieczne jest wprowadzenie II stopnia specjalizacji, a krajowe gremia odpowiedzialne za kształcenie specjalistyczne lekarzy weterynarii działają już w tym kierunku.

W związku z tym WpD wychodzi naprzeciw tym potrzebom, publikując artykuły i doniesienia z codziennej praktyki dla lekarzy „pierwszego kontaktu”, jak również wysoko specjalistyczne prace dla przyszłych specjalistów II stopnia z różnych dziedzin. Ten kierunek, uwzględniający potrzeby jak najszerszego grona naszych czytelników, będziemy kontynuować, zaspokajając wymagania w każdym zakresie.

Small_podpis_fmt

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i zachęcam do lektury artykułów w WpD.