Od redakcji

Sza­now­ni Pań­stwo

Oddawany do Państwa rąk numer WpD rozpoczyna wiodący artykuł „Żółty kot”. Wśród artykułów poświęconych codziennej praktyce klinicznej coraz częściej spotyka się teksty w rodzaju „Blady pies/kot”, „Słaby pies/kot” i tym podobne. To wyraźnie widoczna zmiana podejścia diagnostycznego, które jeszcze stosunkowo niedawno wychodziło od patologii narządowej bądź układowej, aby przejść do objawu jako podstawowego elementu rozpoczynającego proces diagnostyczny. Ten sposób pisania artykułów klinicznych wydaje się – w świetle doświadczeń codziennej praktyki – bardziej naturalny.