Zwierzęta egzotyczne

Profilaktyka chorób królików i gryzoni. Cz. II. Kawie domowe i szczury

lek. wet. Jakub Kliszcz

lek. wet. Agata Godlewska

lek. wet. Agnieszka Wdowiarska

Specjalistyczna przychodnia weterynaryjna dla małych ssaków „PulsVet” w Warszawie

Poprzednia część artykułu (MW 5/2016) skupiła się na przypomnieniu podstawowych wymagań dietetycznych i środowiskowych królików i szynszyli oraz omówiła wczesne wykrywanie najczęściej rozpoznawanych u nich chorób. W części drugiej przedstawione zostaną aspekty hodowli oraz profilaktyki u kawii domowych* i szczurów.

SUMMARY

Preventive medicine in rabbits and rodents. Part 2. Guinea pigs and rats

Screening tests are widely used in human medicine and gaining in popularity in dogs and cats. Data on rabbits and rodents, however, are scarce and scattered. Treatment of these animals is mostly based on already existing symptoms, and this often means an advanced stage of the disease and a relatively high cost of the treatment. Based on our experience and medical knowledge, we have devised a plan for early detection of the most common species-related diseases. This paper aims to describe the schemes introduced in our clinic.

Key words: screening tests, preventive medicine, pre-symptomatic disease, rabbits and rodents

Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych

Kawie domowe

Rola kawii domowej jako „kosza na odpadki z kuchni” powoli zaciera się w świadomości właścicieli. Coraz częściej gryzonie te są kupowane lub adoptowane w stadkach liczących co najmniej dwa osobniki. Jest to zgodne z ich naturą i przyczynia się do ogólnego dobrostanu. Wraz ze wzrostem świadomości rośnie także rozpoznawalność swoistych zagrożeń i chorób, a to z kolei znajduje odzwierciedlenie w profilaktyce.

Pierwsza wizyta z nowym gryzoniem powinna mieć miejsce przed upływem drugiego tygodnia po zakupie lub adopcji. Zwierzęta, zwłaszcza te wzięte ze sklepów zoologicznych, mogą chorować z objawami ze strony układu oddechowego bądź pokarmowego (ryc. 1a i b). Nierzadko pojawiają się inwazje pasożytów skórnych oraz grzybice. Podczas pierwszej wizyty zlecamy właścicielom zebranie kału kawii.

Podobnie jak u innych gatunków częste są błędy żywieniowe. Z naszych obserwacji klinicznych wynika, że kawie są niejednokrotnie karmione zbyt bogatą dietą, co przekłada się na skłonność do otyłości, chorób wątroby oraz układu moczowego. Stosunkowo...

U kawii domowych wczesne subkliniczne wady stomatologiczne są bardzo częste (17, 21), ale uwidaczniają się gorzej niż u królików i szynszyli. W badaniu jamy ustnej obraz zębów zazwyczaj nie budzi zastrzeżeń, a interpretacja zdjęć RTG jest dużo tru...

U dużego odsetka kawii już w stosunkowo młodym wieku pojawiają się również pierwsze zmiany zwyrodnieniowe w nerkach (ryc. 3), które początkowo znajdowane były zupełnie przypadkowo. Przyczyna choroby nie jest do tej pory poznana, choć przypuszcza s...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podziękowania

Za opiekę merytoryczną nad tym projektem szczególne podziękowania należą się dr. hab. n. wet. Wojciechowi Bieleckiemu. Za konsultacje i wszystkie cenne uwagi [...]