Dostęp Otwarty

Małe zwierzęta: parazytologia

Inwazja Dirofilaria repens u psa – opis przypadku

lek. wet. Paweł Łyp

dr hab. prof. UP Łukasz Adaszek

dr n. wet. Michał Bartnicki

dr n. wet. Jerzy Ziętek

lek. wet. Alicja Wójcik

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP, Lublin

Small_lyp_pawel_opt

lek. wet. Paweł Łyp

Small_adaszek_lukasz_opt

dr hab. prof. UP Łukasz Adaszek

Small_bartnicki_michal_opt

dr n. wet. Michał Bartnicki

Small_zi%c4%99tek_jerzy_opt

dr n. wet. Jerzy Ziętek

Small_w%c3%b3jcik_alicja_opt

lek. wet. Alicja Wójcik

Small_winiarczyk_stanis%c5%82aw_opt

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Zmiany klimatu przyczyniają się do zwiększenia geograficznego zasięgu występowania chorób przenoszonych przez stawonogi. Stawonogi mogą być wektorami wirusów, bakterii, grzybów, pierwotniaków oraz nicieni. Artykuł omawia przebieg dirofilariozy powodowanej inwazją D. repens u psa. Dodatkowo przedstawiono w nim przegląd preparatów stosowanych obecnie u małych zwierząt w profilaktyce przeciwko ektopasożytom.

 

SUMMARY

Dirofilaria spp. infection in a dog – case report

Climate change contributes to expansion of the geographic distribution of diseases transmitted by arthropods. Arthropods may be vectors of viruses, bacteria, fungi, protozoa and nematodes. This paper presents a clinical case of D. repens infection in a dog. Additionally, it contains an overview of the preparations currently used in small animals in the prevention of ectoparasites.

Key words: dirofilariosis, ectoparasites, dogs, vector borne diseases


Choroby przenoszone przez ektopasożyty są istotnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym u psów. Pomimo zwiększającej się świadomości właścicieli oraz lekarzy weterynarii o tego typu jednostkach, a także pojawiania się na rynku produktów weterynaryjnych nowych preparatów przeciwko pasożytom zewnętrznym, choroby te stanowią wciąż aktualny temat (1).

Wpływ na ich pojawianie się na nowych obszarach ma stałe ocieplanie się klimatu. Konsekwencją tego jest wędrówka przenosicieli, a wraz z nimi zawlekanie takich jednostek chorobowych jak dirofilarioza, angiostrongyloza czy leiszmanioza do krajów, gdzie uważane były dotąd za egzotyczne, między innymi do Polski (7).

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie opisu ciężkiego przypadku klinicznego dirofilariozy u psa, powodowanego zarażeniem D. repens.

Opis przypadku

W sierpniu 2017 r. do Kliniki Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie trafił pies, samiec, mieszaniec w typie cane corso w wieku 7 lat, z objawami uogólnionego silnego świądu, okresowych krwawień kropelkowych z nosa, silnego osłabienia oraz nietolerancji wysiłkowej. Badaniem klinicznym stwierdzono powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych i bladość błon śluzowych. Tętno było znacznie przyspieszone, o słabym wypełnieniu, temperatura wewnętrzna ciała była podwyższona (40,3°C), a liczba oddechów wynosiła 53/min. Oddechy były nierówne, badaniem osłuchowym klatki piersiowej stwierdzono zaostrzony szmer oskrzelowy.

Pies był regularnie poddawany odrobaczaniu oraz szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym. Tydzień przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych powrócił z Półwyspu Apenińskiego, gdzie jego właściciele spędzali urlop na campingu. Pomimo że przed wyjazdem zwierzę było zabezpieczane preparatami przeciwko pchłom i kleszczom (fipronil), podczas urlopu właściciele wielokrotnie usuwali ze skóry zwierzęcia kleszcze. Stwierdzali także obecność pcheł u pacjenta. Od psa pobrano krew do badań hematologicznych i biochemicznych oraz molekularnych (PCR) w kierunku babeszjozy, erlichiozy monocytarnej, anaplazmozy granulocytarnej, dirofilariozy i leiszmaniozy. Wykonano także tzw. szybki test (CaniV-4, VetExpert) w kierunku obecności przeciwciał dla A. phagocytophilum, A. platys, E. canis oraz antygenów D. immitis, który dał wynik ujemny.

Psa poddano badaniu radiologicznemu i ultrasonograficznemu klatki piersiowej oraz badaniu kardiologicznemu. Badaniem obrazowym (RTG i USG) stwierdzono jedynie powiększenie śledziony. Badanie echokardiograficzne nie wykazało nieprawidłowości, natomiast badaniem EKG stwierdzono tachykardię (ryc. 1).

Badanie hematologiczne ujawniło silną niedokrwistość (Ht = 20%) oraz leukocytozę (liczba leukocytów = 24 × 109/l). Badaniem biochemicznym stwierdzono podwyższoną aktywność aminotransferazy alaninowej (95 U/l), aminotransferazy asparaginowej (103 U/l) oraz wzrost stężenia bilirubiny całkowitej (2,1 g/dl).

W rozmazach krwi nie stwierdzono obecności pierwotniaków Babesia w erytrocytach ani moruli Ehrlichia/Anaplasma w leukocytach. Wykazano natomiast obecność larw (mikrofilarii) nicieni, które uznano za Dirofilaria sp. (ryc. 2). Wyniki PCR w kierunku babeszjozy, erlichiozy, anaplazmozy oraz leiszmaniozy (laboratorium komercyjne) dały wynik ujemny. Łańcuchową reakcją polimerazy potwierdzono natomiast obecność DNA nicieni Dirofilaria. Z uwagi na podejrzenie, że pies mógł ulec zarażeniu D. immitis (objawy nietolerancji wysiłkowej, niedokrwistość, zaburzony rytm pracy serca), materiał genetyczny poddano sekwencjonowaniu, aby dokładnie określić gatunek pasożyta. Analiza uzyskanych sekwencji wykazała, że pies uległ zarażeniu D. repens.

Pacjentowi przetoczono krew (600 ml). W celu zwalczenia inwazji nicieni oraz pcheł zastosowano w formie spot-on imidaklopryd z moksydektyną (Advocate, Bayer). Dodatkowo zwierzęciu podano iniekcyjnie iwermektynę (0,5 mg/kg m.c. s.c.). Aby zwalczyć świąd, powodowany prawdopodobnie nadwrażliwością na pchły, podano oklacitinib 0,4 mg/kg m.c. p.o. (Apoquel, Zoetis). Wkrótce stan pacjenta zaczął się poprawiać. Hematokryt po transfuzji wzrósł do 29% i w ciągu trzech kolejnych tygodni osiągnął wartość 35%. Ustąpił świąd, a częstość pracy serca zmniejszyła się do 65/min. Tętno było regularne i silne.