Małe zwierzęta:  onkologia

Opieka nad pacjentem podczas chemioterapii – praktyczne wskazówki. Cz. I. Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i szpiku

lek. wet. Katarzyna Purzycka

Rezydentka drugiego roku onkologii na Uniwersytecie Royal Veterinary College w Londynie

Queen Mother Hospital for Animals, Royal Veterinary College, Hawkshead Lane, North Mymms, Hertfordshire, AL9 7TA, Wielka Brytania

Chemioterapia oznacza przyjmowanie leków cytotoksycznych w celu leczenia choroby nowotworowej. Zajmuje kluczowe miejsce w prężnie rozwijającej się onkologii weterynaryjnej na całym świecie. Przyjmuje się, że około 1/4 psów i kotów zachoruje na chorobę nowotworową i będzie ona przyczyną śmierci połowy zwierząt powyżej 10. roku życia. Rosnąca świadomość wśród lekarzy weterynarii i postęp w medycynie weterynaryjnej sprawiają, że obecnie pacjenci z chorobą nowotworową mogą być leczeni jak przy każdej innej przewlekłej jednostce chorobowej. Coraz więcej przychodni i klinik weterynaryjnych oferuje chemioterapię wraz z innymi formami leczenia (głównie zabiegi chirurgiczne i radioterapia). Główny cel chemioterapii w weterynarii to poprawa jakości życia pacjenta, niekoniecznie jego wydłużenie. Zadaniem lekarzy weterynarii oferujących chemioterapię jest klarowne porozumiewanie się z właścicielami zwierząt. Cel leczenia, oczekiwane działania niepożądane i ich konsekwencje powinny zostać jasno wytłumaczone przed rozpoczęciem terapii.

SUMMARY

Managing side effects in animals receiving chemotherapy – practical tips for general practitioners. Part 1. Gastrointestinal and bone marrow adverse effects

Chemotherapy is the administration of cytotoxic drugs to treat cancer. It has become a therapeutic cornerstone in the quickly developing field of veterinary oncology all over the world. It has been estimated that approximately one in four dogs and cats will develop cancer during their lives. Approximately half of cats and dogs over 10 years of age will die of this malignant disease. Thanks to increasing awareness among veterinary practitioners and continuous development of knowledge, cancer is now just as treatable as other chronic diseases. The number of veterinary clinics offering chemotherapy and other treatment modalities (mainly surgery and radiotherapy) has been increasing steadily. The main goal of chemotherapy in veterinary medicine is to provide good quality of life rather than prolong life. The role of veterinary surgeons offering chemotherapy is good communication with the pet owners. Detailed information on the goal of treatment, expected side effects and their consequences should be provided before treatment begins.

Key words: chemotherapy, oncology, cancer, side effects

Od czego zacząć

Podczas pierwszej konsultacji z właścicielem zwierzęcia, u którego rozważamy rozpoczęcie chemioterapii, powinno się naświetlić podstawowe dane liczbowe. Przyjmuje się, że powikłania wynikające z podawania leków cytotoksycznych wystąpią u 1/4 leczo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie w przypadku działań niepożądanych w przewodzie pokarmowym

U zwierząt poddanych chemioterapii mogą wystąpić: zmniejszony apetyt, zmieniona konsystencja kału, mdłości, wymioty albo biegunka. W większości przypadków są to objawy łagodne. Czasem [...]

Postępowanie przy mielosupresji

Mielosupresja to ogólne określenie toksycznego wpływu chemioterapeutyków na szpik kostny. Komórkami o największym znaczeniu są tu neutrofile, ze względu na swoją funkcję [...]