Układ odpornościowy źrebiąt

Zakażenie Rhodococcus equi a odporność u źrebiąt

Ed Kane

W drugiej części artykułu opisano wrodzone zdolności obronne źrebiąt przeciw często występującym bakteryjnym zapaleniom płuc i omówiono możliwości zwiększenia naturalnej odporności.

Źrebięta są często narażone na kontakt z Rhodococcus equi. Bakteria ta jest przyczyną zapaleń płuc występujących w okresie od kilku tygodni po urodzeniu aż do 4.-6. miesiąca życia.

„Zapalenie płuc spowodowane R. equi rzadko pojawia się u starszych zwierząt, chyba że występuje u nich niedobór odporności lub dojdzie do jej osłabienia”. Do takiego wniosku doszli Dominic R. Dawson, DVM, DACVIM, CCRT, i inni badacze z Cornell University’s Equine Immunology Lab., którego kierownikiem jest Maria Julia Felippe, Med. Vet, MS, PhD, DACVIM, po przeprowadzonych ostatnio badaniach.1 Ta grupa badaczy zajmuje się wpływem opsonizacji na przeżywalność patogenu i rozwój układu odpornościowego, by pomóc źrebiętom w tej walce. Mimo że źrebięta ulegają zakażeniu we wczesnym wieku, dzięki swojej nieswoistej odporności oraz stosowanym lekom mają szansę zwalczyć chorobę.

Według tych badań transfer immunoglobulin matczynych z siary lub przez transfuzję osocza może pomóc zapewnić początkową ochronę w drogach oddechowych, zanim R. equi dotrze do środowiska wewnątrzkomórkowego i zanim rozwinie się własna źrebięca odporność komórkowa i humoralna. Neutrofile pełnią ważną rolę w nieswoistym układzie odpornościowym i zasiedlają górne drogi oddechowe u koni. Należą także do pierwszych komórek rekrutowanych do miejsca zakażenia i mają zdolności bakteriobójcze przeciw opsonizowanym R. equi.1

Czynność fagocytarna u źrebiąt noworodków pełni ważną rolę w zapobieganiu ekspansji drobnoustrojów chorobotwórczych i rozwoju choroby, dopóki nie wytworzy się bardziej rozwinięta odporność nabyta. Według wyników badań Dawsona „fagocyty we krwi źrebięcia mają pełną zdolność fagocytarną i zdolność ekspresji dużych ilości prozapalnych cytokin po zakażeniu R. equi”. Mechanizmy tej odpowiedzi nie są jednak w pełni wyjaśnione przez badaczy.1

To badanie dotyczyło wpływu opsonizacji R. equi i swoistych przeciwciał przeciwko R. equi w osoczu na przeżywalność bakterii i aktywację fagocytarną w modelu zakażenia hodowli komórek. „Wyniki tego badania potwierdziły, że opsonizacja R. equi swoistymi przeciwciałami znajdującymi się w handlowych preparatach osocza nasilała czynność fagocytarną neutrofilów i makrofagów, w tym zwiększała wybuch aktywności oksydacyjnej i wytwarzanie TNF-alfa, a obniżała przeżywalność bakterii” – stwierdzili badacze.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opsonizacja

Fagocytoza przebiega łatwiej w obecności immunoglobulin i dopełniacza, zwanych opsoninami, które działają synergistycznie. Według badania przeprowadzonego przez Gardner i współpracowników „wystarczające i częściowe pobranie siary [...]

Bliższe spojrzenie na R. equi

Co powoduje wrażliwość lub oporność źrebięcia na zakażenia R. equi? „Uważamy, że u źrebięcia występuje okno wrażliwości na mikroorganizm, przez które może [...]

Podsumowanie

W odporności źrebiąt odgrywa rolę wiele czynników – od skutecznego transferu immunoglobulin i prozapalnych cytokin z siarą do organizmu źrebięcia, fazy fizjologicznego rozwoju układu [...]