Sympozjum – cukrzyca u psów i kotów

Cukrzyca – prawidłowe postępowanie kluczem do remisji choroby nawet w trudnych przypadkach

Brak aktywności zwierząt niewychodzących z domu i łatwy dostęp do pokarmu mogą być czynnikami wpływającymi na wzrost liczby przypadków cukrzycy.

DVM: Czy lekarze weterynarii mają obecnie częściej do czynienia z przypadkami cukrzycy u psów i kotów?

Lori A. Wise: W Banfield Pet Hospital przeprowadzono badanie o nazwie „State of Pet Health 2011 Report” („Raport o stanie zdrowia małych zwierząt w 2011 r.), w którym koncentrowano się też na częstotliwości występowania cukrzycy u psów i kotów. Z badania wynika, że cukrzycę stwierdza się średnio u jednego na 50-400 kotów, a u psów choroba występuje u co dwusetnego zwierzęcia. Dane te najlepiej pokazują, że jest to tendencja wzrostowa. Częstotliwość występowania cukrzycy u psów zwiększyła się w 2010 roku o 32% w porównaniu z rokiem 2006, natomiast u kotów wzrost w tym samym okresie wyniósł 16%. Z naszych subiektywnych odczuć również wynika, że coraz częściej spotykamy się z przypadkami cukrzycy. Najprawdopodobniej ma to związek z trybem życia psów i kotów. Zwiększa się zapewne liczba kotów prowadzących bardziej stacjonarny tryb życia, niewychodzących z domu, które mają nadwagę w starszym wieku. Zarówno otyłość, jak i brak aktywności fizycznej są czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy u tych zwierząt. U kotów występuje więc najpewniej zależność pomiędzy tym faktem a występowaniem cukrzycy. Trend ten obserwuje się również w odniesieniu do cukrzycy u ludzi.

Istotnym zagadnieniem jest założenie, że otyłość prowadzi do insulinooporności. Pacjenci z cukrzycą niejednokrotnie otrzymują pokarm mający zapobiegać nadwadze. Tego rodzaju diety często zawierają większą ilość węglowodanów. Wiele lat temu uważali...