Onkologia

Chemioterapia dojamowa i doguzowa u psów i kotów

Lisa Gorman, Jeffrey N. Bryan

We właściwie wybranych przypadkach stosowanie tych dwóch rodzajów chemioterapii miejscowej przynosi obiecujące rezultaty. Chociaż przypadki takie są rzadkie, chemioterapia dojamowa lub doguzowa może być korzystna w leczeniu nowotworów u niektórych pacjentów, szczególnie tych, którzy nie kwalifikują się do leczenia standardowego.

W onkologii działanie chemioterapeutyków jest skierowane przeciwko szybko dzielącym się komórkom w celu eliminacji tak wielu komórek nowotworowych, jak to tylko jest możliwe. Jeżeli jednak chemioterapeutyki są podawane ogólnoustrojowo, ten mechanizm ich działania może także prowadzić do utraty znacznej liczby komórek prawidłowych, co bywa przyczyną poważnych działań niepożądanych.

Założeniem chemioterapii dojamowej i doguzowej jest ekspozycja komórek nowotworowych na wyższe stężenie leków cytostatycznych, przy jednoczesnym obniżeniu narażenia na te leki pozostałych części ciała. Omawiane sposoby podawania leków, a zwłaszcza chemioterapia doguzowa, nie są uważane za standardowe metody postępowania w onkologii weterynaryjnej. Nie wszyscy pacjenci onkologiczni kwalifikują się jednak do dalszego leczenia chirurgicznego, a w wielu rejonach kraju nie ma ośrodków oferujących radioterapię. W tych przypadkach zarówno chemioterapia dojamowa, jak i doguzowa mogą stać się alternatywą umożliwiającą utrzymanie komfortu życia pacjentów i ich aktywności życiowej oraz zwiększenie ich przeżywalności. Z tego względu wymagane jest prowadzenie dalszych prac mających na celu sprecyzowanie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności działania tych metod chemioterapii oraz określenie dokładnych wskazań do ich zastosowania.

Chemioterapia dojamowa

Celem chemioterapii dojamowej jest wystawienie komórek nowotworowych obecnych w jamach ciała na wyższe stężenie leku niż to, jakie można osiągnąć w surowicy podczas chemioterapii dożylnej. Pozwala to na eliminację znacznie wyższego odsetka komórek nowotworowych.1 W przypadku tej formy chemioterapii, aby osiągnąć cel, należy spełnić kilka wymagań dotyczących zarówno rodzaju nowotworu, jak i wyboru cytostatyku.

Rodzaj nowotworu

Typ guza jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu tej metody chemioterapii. Wykazano, że leki przeciwnowotworowe, które są podawane dojamowo, przenikają tkanki na głębokość około 3 mm.2 Oznacza to,...

Te dwa główne wskazania do stosowania chemioterapii dojamowej sprawiają, że ma ona zastosowanie w przypadku nowotworów rozprzestrzeniających się wewnątrz jam ciała, a nie drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych. Oznacza to, że guz musi być ogranic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bezpieczeństwo chemioterapii

Sposoby bezpiecznego obchodzenia się z chemioterapeutykami w lecznicach weterynaryjnych są dobrze opisane.1 Podawanie dojamowe leków przeciwnowotworowych powinno odbywać się z zachowaniem takich samych środków [...]

Chemioterapia doguzowa

Chemioterapia doguzowa jest na ogół stosowana w przypadku guzów zlokalizowanych na skórze lub w tkance podskórnej. W przypadku nowotworów wzrastających wewnątrz jam ciała, takich [...]

Podsumowanie

Chociaż chemioterapia doguzowa i dojamowa różnią się wskazaniami, są interesującymi oraz obiecującymi sposobami leczenia. Powinny być brane pod uwagę u psów i kotów potrzebujących [...]