Choroby układu rozrodczego

Jak radzić sobie z przewlekłym zapaleniem pochwy?

Autumn Davidson, Tomas Baker

Lekarze muszą być przygotowani, by poradzić sobie z tą chorobą układu moczowo-płciowego u suk.

Mimo że większość właścicieli w USA sterylizuje swoje zwierzęta, w praktyce lekarskiej można dość często spotkać choroby układu moczowo-płciowego. Przewlekłe zapalenie pochwy, które nierzadko występuje u suk po sterylizacji, jest jedną z chorób, na które można natknąć się w lecznictwie małych zwierząt.

Objawy kliniczne

U chorych suk obecny jest wypływ z dróg rodnych o charakterze od surowiczego po krwisty lub ropny, co pociąga za sobą specyficzne zachowanie zwierzęcia – wylizywanie, drapanie i częstomocz. Towarzyszy temu również zapalenie skóry sromu i okolic.

Pięć najczęstszych przyczyn

Przewlekłe zapalenie pochwy jest chorobą wieloczynnikową. Pierwotna przyczyna jest często maskowana i zaostrzana przez wcześniejsze leczenie, np. długotrwałą antybiotykoterapię, a także samookaleczenia i intensywne przemywanie tej okolicy.

Badanie próbek biopsyjnych błony śluzowej pochwy wykazuje nieswoiste zapalenie limfocytarno-plazmocytarne, choć czasem dominuje zapalenie ropne (neutrofilowe) lub eozynofilowe. Pierwotne bakteryjne zapalenie pochwy występuje rzadko.

Posiew materiału z pochwy ujawnia najczęściej obecność nietypowych gatunków bakterii (kultury Gram-ujemne, gatunki oporne, bakterie z rodzaju Pseudomonas) lub kultur Mycoplasma, jeśli we wcześniejszym leczeniu stosowano duże dawki antybiotyków. Czasem można zauważyć wzrost drożdży.

U pacjentów należy rozważyć pięć możliwych przyczyn choroby:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie diagnostyczne

Należy wykonać badanie morfologiczne krwi i biochemiczne surowicy oraz badanie moczu (najlepiej przez nakłucie pęcherza moczowego) wraz z posiewem. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnego [...]

Plan leczenia

Podstawowe zasady leczenia, które można zastosować w większości przypadków: