W skrócie

Metokarbamol w ciągłej infuzji dożylnej w leczeniu zatrucia pyretroidami – opis trzech przypadków klinicznych

Cel badania

Zatrucie pyretroidami w wyniku ich nieprawidłowego użycia lub przypadkowego spożycia przez zwierzę jest często spotykane w medycynie weterynaryjnej. Zwykle wymaga ono leczenia objawowego i powtarzania domięśniowych iniekcji metokarbamolu w celu wyciszenia drżeń mięśniowych. Zastosowanie metokarbamolu w ciągłej infuzji dożylnej (CRI – ang. continuous rate infusion) może ograniczyć ryzyko występowania działań niepożądanych wywołanych jednoczesnym podawaniem wielu różnych leków, zapewniając przy tym lekkie działanie miorelaksacyjne. W omawianym badaniu lekarze opisują trzy przypadki kliniczne, w których z powodzeniem zastosowano metokarbamol w postaci CRI.

Plan badania

Pomiędzy lutym 2009 a czerwcem 2010 do dwóch uczelnianych klinik weterynaryjnych przyjęto dwa koty i jednego psa po zatruciu pyretroidami. U wszystkich trzech pacjentów zastosowano diazepam (dawka od 0,5 do 1 mg/kg m.c. dożylnie), u dwóch podano fenobarbital (dawka od 2 do 6 mg/kg m.c. dożylnie), leki te nie były jednak w stanie skutecznie zwalczyć drżeń mięśniowych występujących u tych zwierząt. Ponadto jeden pacjent otrzymał mannitol i został poddany tlenoterapii z uwagi na podejrzenie urazu czaszki, a jednemu podano 2,5% roztwór glukozy z powodu hipoglikemii stwierdzonej w momencie przyjęcia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1.

Trzyletni kastrowany kocur rasy europejski krótkowłosy o masie ciała 5,6 kg.

Przypadek 2.

Dwuletnia sterylizowana kotka rasy europejskiej długowłosej o masie ciała 4,6 kg.

Przypadek 3.

Pięcioletni kastrowany pies rasy sznaucer miniaturowy o masie ciała 8,2 kg.

Wyniki

We wszystkich trzech opisanych przypadkach zwierzęta dobrze zareagowały na podanie wstępnego bolusu dożylnego metokarbamolu. Podczas kontynuacji leku w ciągłej infuzji dożylnej objawy [...]

O czym warto pamiętać

U pacjentów, u których podejrzewa się zatrucie pyretroidami i którzy dobrze reagują na wstępny bolus dożylny metokarbamolu, warto rozważyć kontynuację tego leku w postaci CRI. [...]