Konie

Pyleniec pospolity – śmiertelne zagrożenie dla koni

Lynn R. Hovda

Prawdopodobnie około 50 procent koni jest wrażliwych na toksyczne działanie pyleńca, który po wysuszeniu jest bardzo podobny do siana z lucerny. Poniżej przedstawione są informacje, dzięki którym będziesz mógł pomóc właścicielom zwierząt zapobiec śmiertelnym w skutkach zatruciom.

Pyleniec pospolity (Berteroa incana) jest trującym chwastem, który rośnie w Stanach Zjednoczonych poza Kalifornią, Arizoną i południowo-wschodnimi stanami (w Polsce występuje pospolicie na terenach nizinnych – przyp. red.). Dobrze zaadaptował się do mroźnych zim i suchych, cieplejszych okresów letnich w północnych stanach i w Kanadzie.1-3 Należący do rodziny kapustowatych (krzyżowych) (Brassicaceae) pyleniec pospolity znany jest także pod nazwą pyleniec szary lub szarot psia. W kilku stanach, takich jak Montana, uważany jest za szkodliwy chwast, co oznacza, że może powodować straty w zbiorach roślin, inwentarzu żywym, u zwierząt dzikich, może być też niebezpieczny dla ludzi.

Toksyny obecne w pyleńcu pospolitym nie są dokładnie poznane. Z tego co wiadomo w oparciu o wieloletnie obserwacje i wyniki nielicznych badań naukowych, konie są gatunkiem wrażliwym na działanie toksyn tej rośliny. Nie ma doniesień ani informacji na temat objawów klinicznych związanych z zatruciami pyleńcem u przeżuwaczy, w tym u bydła, owiec i kóz. W związku z opisanymi niedawno przypadkami śmierci koni w stanie Washington właściciele koni powinni jednak brać pod uwagę zatrucia tą rośliną jako istotne zagrożenie.

Upały i susza – dobre warunki dla pyleńca

Pyleniec pospolity lubi upalną, suchą pogodę i rośnie od wiosny do późnej jesieni w rowach, na poboczach dróg oraz innych obszarach z piaszczystą i skalistą glebą. Można go także znaleźć na pastwiskach, łąkach i nieuprawianych użytkach zielonych, jest również znany jako chwast występujący na łąkach koszonych na siano. Korzystnie działa na niego bezpośrednie nasłonecznienie, chociaż może też rosnąć w miejscach zacienionych. Duże ilości pyleńca pospolitego pojawiają się w latach suchych lub po okresach suszy oraz na pastwiskach i użytkach zielonych przemrożonych w czasie zimy.1 Pyleniec pospolity rozmnaża się za pomocą nasion i szybko rozszerza swoje stanowiska. Obliczono, że jedna roślina może wytworzyć rocznie 2500 nasion. Rozprzestrzeniają się one za pośrednictwem ludzi i zwierząt, sprzętu rolniczego oraz czynników środowiskowych, takich jak wiatr i opady deszczu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne pojawiają się zwykle 12-24 godziny po zjedzeniu pyleńca pospolitego w ilości wystarczającej do spowodowania zatrucia. Najczęściej obserwowanymi objawami są: posmutnienie, [...]

Unikanie zachwaszczenia pyleńcem pospolitym

Zapobieganie zatruciom pyleńcem pospolitym polega na znalezieniu i usunięciu tego chwastu. Na polach i w rowach łatwo zidentyfikować pyleńca pospolitego, chociaż czasem jest on [...]

Sposoby pozbycia się szkodliwego chwastu

Pyleńca pospolitego można usunąć różnymi sposobami. Jeżeli obszar jego występowania jest mały, na przykład wokół domu lub stajni, skuteczną metodą jest [...]