Diagnostyka obrazowa

Ultrasonografia jamy brzusznej małych zwierząt. Wątroba i pęcherzyk żółciowy. Cz. I

Danielle Mauragis, Clifford R. Berry

Witamy w naszej serii artykułów dotyczących ultrasonografii jamy brzusznej małych zwierząt. Pierwsze dwa przedstawiały technikę wykonywania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej (WpD wrzesień 2016 i WpD lipiec 2017). Niniejszy artykuł omawia sposób badania konkretnych narządów/układów jamy brzusznej, w tym zasady skanowania, prawidłowy obraz ultrasonograficzny oraz identyfikację najczęstszych zaburzeń stwierdzanych podczas wykonywania badania USG.

Jeżeli stosujemy schemat wykonywania badania opisany we wcześniejszych artykułach, ultrasonograficzna podróż po jamie brzusznej zaczyna się w jej części dogłowowej od badania wątroby i pęcherzyka żółciowego. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie prawidłowy obraz ultrasonograficzny wątroby i pęcherzyka żółciowego, sposób uzyskiwania odpowiednich obrazów/projekcji oraz niektóre zaburzenia stwierdzane podczas badania USG tych narządów. W części II omówimy przyczyny uogólnionych zmian w wątrobie oraz obraz ultrasonograficzny zaburzeń dróg żółciowych.

Prawidłowy obraz ultrasonograficzny

Pełne badanie wątroby obejmuje kompletną ocenę wszystkich części tego narządu. Może wymagać wykonania zarówno standardowych projekcji przezbrzusznych, jak i międzyżebrowych (pomiędzy żebrami w przestrzeniach międzyżebrowych). Na pełną ocenę składają się projekcje w osi długiej (strzałkowa i przystrzałkowa) oraz poprzeczne wszystkich części wątroby (strony prawej i lewej oraz części środkowej narządu).

Wstępne badanie wątroby

1. Wytnij włosy, wygol skórę i nałóż żel do badania USG w miejscu zlokalizowanym doogonowo w stosunku do wyrostka mieczykowatego mostka.

2. Po ułożeniu pacjenta w pozycji leżącej na grzbiecie lub na boku przyłóż głowicę bezpośrednio doogonowo w stosunku do wyrostka mieczykowatego.

3. Zacznij badanie z głowicą ustawioną w osi długiej, a następnie zmieniaj jej kąt w kierunku doczaszkowym, aby obejrzeć przekroje środkowe wątroby.

Płaty wątroby

Wątroba składa się z czterech płatów, czterech podpłatów oraz dwóch wyrostków (ryc. 1):

  • płat prawy, obejmujący podpłaty boczny i przyśrodkowy
  • płat czworoboczny
  • płat lewy, obejmujący podpłaty przyśrodkowy i boczny, stanowiący od 1/3 do 1/2 wątroby
  • płat ogoniasty, zawierający wyrostki ogoniasty i brodawkowaty.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nieprawidłowości stwierdzane w badaniu ultrasonograficznym

Zaburzenia wątroby można sklasyfikować jako ogniskowe, wieloogniskowe lub uogólnione. Zaburzenia ogniskowe i wieloogniskowe (tab. 1) można dalej scharakteryzować na podstawie:

Trudności w badaniu ultrasonograficznym wątroby

Badanie ultrasonograficzne wątroby komplikują następujące kwestie:

Podsumowanie

Badanie wątroby wymaga czasu, a często także podejścia zarówno w przestrzeniach międzyżebrowych, jak i przez ścianę jamy brzusznej. Ważna jest ocena struktur, które mogą, [...]