Zwierzęta egzotyczne

Profilaktyka chorób królików i gryzoni. Cz. I. Króliki i szynszyle

lek. wet. Jakub Kliszcz

lek. wet. Agata Godlewska

lek. wet. Agnieszka Wdowiarska

Specjalistyczna przychodnia weterynaryjna dla małych ssaków „PulsVet” w Warszawie

Badania profilaktyczne, lub inaczej przesiewowe, są standardem, jeśli chodzi o podejście do wczesnego wykrywania wielu chorób u ludzi. W medycynie weterynaryjnej także zaczynają być wykonywane, zwłaszcza w przypadku psów i kotów. Badania genetyczne kotów, wczesne wykrywanie wad ortopedycznych u psów, okresowe badania krwi u pacjentów geriatrycznych to tylko niektóre przykłady.

SUMMARY

Preventive medicine in rabbits and rodents. Part 1. Rabbits and chinchillas

Screening tests are widely used in human medicine and gaining in popularity in dogs and cats. Data on rabbits and rodents, however, are scarce and scattered. Treatment of these animals is mostly based on already existing symptoms, and this often means an advanced stage of the disease and a relatively high cost of the treatment. Based on our experience and medical knowledge, we have devised a plan for early detection of the most common species-related diseases. This paper aims to describe the schemes introduced in our clinic.

Key words: screening tests, preventive medicine, pre-symptomatic disease, rabbits and rodents


Poszukując podobnych rozwiązań w medycynie królików albo gryzoni, próżno doszukać się sprawdzonych schematów. Nieliczne podręczniki, niektóre zagraniczne ośrodki oraz lekarze praktycy wprowadzają własne programy, zalecając coroczne wizyty i okresowe badania kału (1, 2, 16, 20, 22, 24, 27). Do tej pory brakuje jednak swoistych gatunkowo zaleceń, które uwzględniałyby najczęstsze problemy zdrowotne małych ssaków. Zdecydowana większość lekarzy i klinik skupia się na leczeniu chorób wykrywanych u zwierząt już wykazujących objawy kliniczne. Nietrudno się domyślić, że w takiej sytuacji choroba zwykle jest bardziej zaawansowana, stan zwierzęcia jest co najwyżej średni, a koszty związane z rozpoznaniem i leczeniem generalnie wyższe.

Przygotowując artykuł, założyliśmy prowadzenie badań profilaktycznych ukierunkowanych ściśle tematycznie i czasowo na możliwie wczesne rozpoznanie najczęściej występujących chorób u omawianych gatunków. Terminy badań oraz ich cele zostały dobrane dla naszych pacjentów w oparciu o wcześniejsze analizy i porównania kilku tysięcy przypadków z praktyki. Nie znaleźliśmy dotąd podobnego opracowania w literaturze ani polskiej, ani zagranicznej.

Środowisko oraz dieta jako nieodzowna część profilaktyki

Na krajowym gruncie wciąż niewielki nacisk kładzie się na aspekty hodowli związane z biologią omawianych gatunków, ich potrzebami socjalnymi, środowiskowymi oraz wymaganiami dietetycznymi. W Internecie krążą sprzeczne informacje, czasem lekarzom b...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych

Popyt na te zwierzęta w Polsce stale rośnie, a wraz z nim wzrasta podaż. W handlu wciąż pojawiają się zwierzęta zbyt wcześnie odsadzone od matek, [...]