Temat numeru: kardiologia

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego u kota – częściowy kanał przedsionkowo-komorowy

prof. dr hab. Urszula Pasławska1
Kacper Nowak2
Michał Płóciennik2
dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak prof. UPWr1
dr n. med. Robert Pasławski3
dr hab. Marcin Nowak prof. UPWr4
lek. wet. Izabela Janus4

1 Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UPWr, Wrocław

2 Student V roku, SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”, UPWr, Wrocław

3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4 Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UPWr, Wrocław

Wrodzone wady serca rozpoznawane są według różnych autorów u 8-11,8% kotów z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego. Spośród tych zaburzeń jako najczęściej występujące wymienia się ubytek przegrody międzykomorowej i dysplazję zastawki trójdzielnej (odpowiednio 50% i 11% diagnozowanych wad wrodzonych serca u kotów). W dalszej kolejności notowano zwężenie pnia płucnego (10%), ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (10%), zwężenie aorty (9%), dysplazję zastawki mitralnej (9%), tetralogię Fallota (5%), przetrwały przewód tętniczy (3%) i kanał przedsionkowo-komorowy (2%). W odniesieniu do całości badanej populacji kotów wady wrodzone serca występowały u 0,2% osobników (1, 2).

 

SUMMARY

Ostium primum atrial septal defect in a cat: partial atrio-ventricular canal

The article describes the case of a 7-month-old British Shorthair Cat diagnosed with a rare congenital heart defect: an ostium primum atrial septal defect combined with atrioventricular dysplasia. This combination of defects formed a partial atrio-ventricular canal according to Edwards’ classification. Additionally the cat showed pulmonary hypoplasia presenting as multiple foci of atelectasis. Due to the worsening condition of the animal (progressing dyspnoea and apathy) and a poor prognosis, the decision was made to euthanize the cat.

Key words: atrial septal defect, cat, partial atrio-ventricular canal


Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD – atrial septal defect) jest powszechną wadą wrodzoną u ludzi, natomiast u psów i kotów występuje zdecydowanie rzadziej. W Polsce wadę tę spotyka się u kotów tak rzadko, że nie określono ani częstości jej występowania, ani predyspozycji rasowej.

Opis przypadku

Do konsultacji kardiologicznej został skierowany kot brytyjski krótkowłosy, samiec w wieku siedmiu miesięcy, z podejrzeniem wady wrodzonej serca (ryc. 1). W badaniu klinicznym stwierdzono nietypową jak na tę rasę smukłą budowę ciała, osłabienie, szmer skurczowy słyszalny po obu stronach klatki piersiowej – głośniejszy po stronie lewej (5/6), cichszy po stronie prawej (4/6). Wykonano przeglądowe zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej w dwóch projekcjach (ryc. 2a i b), w których wykazano znaczne powiększenie serca.

Jako kolejną procedurę diagnostyczną przeprowadzono badanie echokardiograficzne, które ujawniło duży ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego (ryc. 3). Widoczny był również wąski pień aorty na granicy hipoplazji (ryc. 4). ...

Wiek pacjenta i stopień zaawansowania zmian wskazywały bez wątpliwości na ich wrodzony charakter. Niedługo po postawieniu diagnozy właściciele kota zdecydowali się na przeprowadzenie eutanazji ze względu na pogarszający się stan zwierzęcia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis zmian sekcyjnych

Zwierzę poddano badaniu sekcyjnemu, podczas którego stwierdzono znaczne powiększenie serca, szczególnie przedsionków (ryc. 9). Potwierdzono obecność ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, zaobserwowano też [...]

Opis badania histopatologicznego

W badaniu histopatologicznym wycinków mięśnia sercowego stwierdzono silnie zaznaczony rozplem wsierdzia i nasierdzia w obrębie obydwu przedsionków (w tym uszka lewego przedsionka) i prawej komory oraz [...]

Dyskusja

Podział ASD może być dokonany ze względu na jego lokalizację lub zaawansowanie zaburzeń embriogenezy.