Behawioryzm

Bezpieczny dom – leczenie lęku separacyjnego u psów

John Ciribassi

Pomóż swoim klientom podjąć wszystkie poniższe działania, aby wyeliminować zachowania destrukcyjne w domu oraz – co znacznie ważniejsze – lęk pojawiający się u ich psa, kiedy opuszczają dom i pozostawiają go w nim samego.


Celem leczenia lęku separacyjnego jest zmniejszenie uzależnienia psa od jego właścicieli. Można to osiągnąć poprzez wiele aktywności modyfikujących zachowanie, często w połączeniu ze stosowaniem leków przeciwlękowych.

Zasady modyfikacji zachowania

Zwracanie na siebie uwagi

Właściciele nie powinni reagować w żaden sposób na próby zwierzęcia zwrócenia na siebie uwagi opiekunów poprzez szczekanie, skomlenie, skakanie, drapanie itp. Nie powinni patrzeć na psa, mówić do niego ani go dotykać, kiedy zwierzę wykazuje tego rodzaju zachowania. Należy także przestrzec właścicieli, że mogą się spodziewać zachowań, które będą jeszcze intensywniejsze i bardziej fizyczne.

Wyjście z domu

Właściciel powinien ignorować psa przez 30 minut bezpośrednio poprzedzających wyjście z domu. Ma to na celu zapobieganie mimowolnemu wzmocnieniu zachowań lękowych w czasie przygotowywania się do wyjścia. Mniej więcej 5-10 minut przed wyjściem właściciel może dać zwierzęciu zabawkę z przekąską w środku, aby odwrócić jego uwagę od czynności właściciela związanych z wyjściem z domu.

Powrót do domu

Podstawową zasadą, jaka powinna obowiązywać właścicieli, jest całkowite ignorowania psa po przyjściu aż do momentu, gdy pies się zrelaksuje. Nie powinni oni nawiązywać kontaktu z psem ani nawet zauważać jego obecności.

Karanie psa

Właściciele nie powinni stosować fizycznych ani werbalnych kar w reakcji na zachowania destrukcyjne lub załatwianie potrzeb fizjologicznych. Zachowania te są objawem klinicznym lęku, więc karanie, szczególnie po fakcie, będzie zwiększało u psa poziom lęku.

Rozdzielanie sygnałów wyjścia

Ten proces jest w gruncie rzeczy habituacją, czyli stałym narażaniem na bodziec w taki sposób, aby nie wyzwalał on już więcej reakcji. Właściciel powinien przygotować listę czynności, które wykonuje przed opuszczeniem domu, mogących sygnalizować jego wyjście i powodować, że pies zaczyna się coraz bardziej bać. Następnie powinien zacząć wykonywać te czynności, kiedy nie ma zamiaru opuszczać domu. Ma to na celu osłabienie ich związku z czynnościami poprzedzającymi rzeczywiste wyjście z domu.

Ćwiczenia relaksacyjne w domu

Warto, aby właściciele nauczyli psa spokojnego, zrelaksowanego zachowania podczas stopniowo wydłużających się okresów odosobnienia. To ćwiczenie polega najczęściej na przechodzeniu z pokoju do pokoju. Pomocne może być zapewnienie psu legowiska lub...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leki przeciwlękowe

Rozważne stosowanie leków może zmniejszyć ogólny poziom lęku u psa i umożliwić lepszą reakcję na opisane wyżej ćwiczenia behawioralne.

Czynniki decydujące o efektach leczenia

Im starsze jest zwierzę w momencie wystąpienia objawów lub rozpoczęcia leczenia, tym gorsze jest rokowanie. Rokowanie pogarsza także stwierdzenie kilku rodzajów zaburzeń [...]

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI

OD TWOJEGO LEKARZA WETERYNARII