Endokrynologia

Nowe badania w dziedzinie chorób wewnętrznych – endokrynologia

Anthony P. Carr

Badacze starają się ustalić, który ze sposobów monitorowania psów z nadczynnością kory nadnerczy jest najskuteczniejszy i czy można wykorzystać stężenie fruktozaminy do oceny stopnia kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą.

Obecnie prowadzi się bardzo wiele badań nad chorobami dotykającymi zwierzęta towarzyszące. Często pierwsze informacje o ich wynikach są przekazywane w formie ustnego wystąpienia lub sesji plakatowej na konferencji dla specjalistów. Nie zawsze takie badania zostają później opublikowane, czasami z powodu braku wystarczającej podbudowy naukowej, a czasami dlatego, że nie ma tak dużego zainteresowania, aby pisać na dany temat cały artykuł. Z tego powodu streszczenia należy zawsze traktować jako oparte na mniej solidnych dowodach niż opublikowane artykuły. Niemniej jednak często są one przejawem najnowszych trendów w medycynie.

Na Forum American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), które odbyło się w 2014 r. w Nashville, zaprezentowano dużo nowych badań z zakresu endokrynologii weterynaryjnej. Oto najnowsze wiadomości dotyczące dwóch chorób, na które zapewne cierpi spora część naszych pacjentów – nadczynności kory nadnerczy i cukrzycy.

Choroba Cushinga u psów

Nadczynność kory nadnerczy to częsta choroba endokrynologiczna starszych psów. Objawy kliniczne są różnorodne. Niektóre są uciążliwe dla właścicieli, na przykład wielomocz i wzmożone pragnienie, wzmożony apetyt, zianie, obwisły brzuch czy wypadanie włosów, ale rzadko stanowią problem medyczny. Z drugiej strony choroba wiąże się z istotnymi medycznie problemami, takimi jak białkomocz, zmiany w budowie nerek, nadciśnienie, niedotlenienie oraz tendencja do tworzenia zakrzepów. W przeszłości głównym środkiem leczniczym był mitotan, ale obecnie w wielu przypadkach został zastąpiony trilostanem. Wykazano, że przy obydwu sposobach leczenia czas przeżycia pacjentów jest zbliżony. Podobnie jak przy innych chorobach istotne znaczenie ma zrozumienie zasad monitorowania choroby.

Badania nad mniejszą dawką ACTH. W czasie Forum ACVIM zaprezentowano najnowsze badania nad nadczynnością kory nadnerczy. Jeden z projektów badawczych koncentrował się na dawkowaniu syntetycznego ACTH o nazwie kosyntropina, stosowanego w USA.1 Gdy cena kosyntropiny istotnie wzrosła, ceny testu stymulacji ACTH poszybowały w górę. Na rynku dostępny jest też wprawdzie żel, ale preferuje się stosowanie syntetycznej kosyntropiny. Koszt ACTH można zmniejszyć, podając go w dawce zaledwie 5 µg/kg m.c., zamiast zalecanego wcześniej podawania całej fiolki zawierającej 250 µg, niezależnie od wielkości pacjenta.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cukrzyca

Próby opanowania cukrzycy u pacjentów weterynaryjnych często potrafią być źródłem frustracji, szczególnie w leczeniu kotów. Niejednokrotnie trudno uzyskać wiarygodne wyniki krzywej cukrowej w klinice, [...]