Stomatologia

Dlaczego potrzebujesz wysokiej jakości cyfrowych radiogramów stomatologicznych i jak je wykonać

Sandra Manfra Marretta

Planujesz w tym roku inwestycję w swoją praktykę? Umieść na liście cyfrową radiowizjografię stomatologiczną, a ty i twoi pacjenci będziecie mieli szczęśliwe i zdrowe uśmiechy.

Radiografia stomatologiczna jest istotnym elementem wysokiej jakości codziennej praktycznej stomatologii psów i kotów. Przydatność diagnostyczna radiogramów obejmujących całą jamę ustną jest bezsprzeczna. W dwóch badaniach stwierdzono, że radiogramy stomatologiczne były klinicznie przydatne u większości psich oraz kocich pacjentów stomatologicznych (tab. 1 i 2).1,2

Niedawno najlepsze placówki weterynaryjne (w USA) zmieniły obrazowanie w stomatologii z klasycznych aparatów rentgenowskich na zestawy radiowizjografii stomatologicznej ze względu na ich szybkość oraz łatwość, z jaką można tworzyć i oceniać obrazy. Prawdziwą wartość zdjęć wykonywanych za pomocą cyfrowych radiogramów stanowi poprawa jakości opieki nad pacjentem z równoczesnym zapewnieniem dochodu szpitalowi. Zalety cyfrowej radiografii stomatologicznej dalece przewyższają jej wady (zobacz zestawienie „Zalety i wady cyfrowej radiografii stomatologicznej” w ramce poniżej).

Po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie użytkowania zestawów radiowizjografii stomatologicznej i interpretacji otrzymanych radiogramów ta technologia może stać się nieodłączną częścią praktyki weterynaryjnej małych zwierząt. Po odpowiednim okresie szkolenia lekarze weterynarii oraz technicy będą w stanie uzyskiwać wysokiej jakości radiogramy stomatologiczne, co spowoduje wzrost liczby rozpoznanych jednostek chorobowych, które następnie będą mogły być odpowiednio leczone.

Jak wykonać cyfrowy radiogram stomatologiczny

Istnieją dwie metody otrzymywania cyfrowych radiogramów stomatologicznych – radiografia cyfrowa bezpośrednia (DR – digital radiography) oraz radiografia pośrednia (CR – computed radiography). Obrazy DR są pozyskiwane poprzez umieszczenie czujnika w jamie ustnej w tej samej pozycji jak poprzednio i jego ekspozycję ze znacznie zmniejszoną dawką promieni w porównaniu z tradycyjną błoną stomatologiczną. Zdjęcie w ciągu kilku sekund jest przekazywane do podglądu na ekran komputera. Obrazy są przechowywane w formie elektronicznej oraz wykorzystywane w zależności od potrzeby do oceny radiograficznej różnorodnych patologii stomatologicznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalety i wady cyfrowej radiografii stomatologicznej*

Zalety

Wskazania do wykonania radiogramów stomatologicznych

Wykonanie oceny RTG całego uzębienia jest wskazane u każdego pacjenta, nie we wszystkich przypadkach jednak jest to możliwe ze względu na ograniczenia [...]

Pozycjonowanie w celu uzyskania optymalnego radiogramu

Liczne publikacje opisują właściwe pozycjonowanie, umożliwiające otrzymanie optymalnych radiogramów stomatologicznych.3-8 W radiografii stomatologicznej istnieją dwie specyficzne techniki wewnątrzustne – technika równoległa oraz [...]

Ocena radiogramów stomatologicznych

Na potrzeby właściwego wykonania i oceny radiogramów stomatologicznych zostały opracowane specjalne wskazówki.3 Ich przestrzeganie zapewnia uzyskanie obrazów o rzeczywistej wartości diagnostycznej. W samodzielnej ocenie [...]