W skrócie

Nie pogarszaj sytuacji! Wskazówki na temat żywienia pacjentów z chorobą wątroby

Pacjenci z niewydolnością wątroby mają specjalne wymagania żywieniowe, dla każdego z nich jednak dieta musi być dopasowywana w indywidualny sposób.

Wątroba jest integralną częścią układu pokarmowego, nic więc dziwnego, że pacjenci cierpiący na niewydolność tego narządu mają bardzo specyficzne wymagania żywieniowe. W omawianym artykule autorzy rozważają czynniki żywieniowe, które należy uwzględnić podczas opracowywania zasad postępowania dietetycznego u zwierząt z chorobą wątroby.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Energia

Często niezbędne jest zastosowanie karm o wysokiej zawartości energii, które pozwalają zaspokoić dobowe zapotrzebowanie energetyczne w przypadku pacjentów niepobierających pożywienia lub przyjmujących jedynie [...]

Węglowodany

Niewydolność wątroby może prowadzić do zaburzeń w metabolizmie glukozy, co przekłada się na skłonność tych zwierząt do rozwoju hiperglikemii lub hipoglikemii. Zwiększenie [...]

Włókno pokarmowe

Diety zawierające włókno rozpuszczalne mogą być korzystne z uwagi na swoje działanie ograniczające wytwarzanie amoniaku w jelitach oraz zwiększające wydalanie kwasów żółciowych z kałem. [...]

Tłuszcze

Choroba wątroby może prowadzić do zaburzeń w metabolizmie i wykorzystaniu tłuszczów. Nieznana jest optymalna zawartość tłuszczów w diecie, jest ona jednak uzależniona od bezpośredniej [...]

Białko

Jeżeli u pacjentów z chorobą wątroby nie stwierdza się klinicznych objawów encefalopatii wątrobowej, wówczas nie ma konieczności ograniczania ilości białka w ich diecie. U pacjentów [...]

Witaminy i związki mineralne

U pacjentów z przedłużającym się brakiem apetytu korzystne jest uzupełnianie witamin z grupy B. U zwierząt z przewlekłą niedrożnością przewodów żółciowych lub otrzymujących antybiotyki dochodzi do [...]

Dodatki żywieniowe

Dodatki żywieniowe mogą wykazywać działanie antyoksydacyjne i wspomagać odbudowę komórek wątrobowych. Substancje dostępne na rynku to S-adenozylometionina (20 mg/kg m.c./dobę) lub sylimaryna, [...]

Podsumowanie

Pacjenci z chorobą wątroby wymagają specjalnej diety, postępowanie żywieniowe musi być jednak u nich dobierane indywidualnie i uwzględniać proces chorobowy leżący u podstaw niewydolności narządu, [...]