Konie

Zapalenie rogówki u koni na tle immunologicznym

Ed Kane

Wczesne rozpoznanie i leczenie ma kluczowe znaczenie dla uratowania wzroku u koni z zapaleniem rogówki na tle immunologicznym.

Zapalenie rogówki na tle immunologicznym jest często występującą niezakaźną chorobą oczu u koni. Lekarze weterynarii zajmujący się końmi mogą rozpoznać ją, stwierdzając przewlekłe zmętnienie rogówki bez jej owrzodzenia lub wyraźnego zapalenia błony naczyniowej oka.

Wyróżnia się cztery typy zapalenia rogówki na tle immunologicznym, różniące się głębokością zmian w rogówce. Choroba zwykle występuje tylko w jednym oku, ale może pojawić się w obu oczach.

Należy podkreślić, że zapalenie rogówki na tle immunologicznym może być bardzo poważną chorobą, zagrażającą zdolności widzenia konia. „Rozmowa z lekarzami weterynarii zajmującymi się końmi może być w tym przypadku utrudniona, ponieważ zwracano im głównie uwagę na owrzodzenia rogówki, a w tym przypadku mają do czynienia z chorobą bez owrzodzeń” – mówi Dennis Brooks, DVM, PhD, DACVO, profesor oftalmologii z College of Veterinary Medicine, University of Florida.

Prawdopodobne przyczyny

Jak mówi Brooks, przyczyną wielu niewrzodziejących keratopatii koni są prawdopodobnie silne reakcje immunologiczne rogówki na obce białko, antygen bakteryjny lub własny antygen. Podejrzewane przypadki zapalenia rogówki na tle immunologicznym u koni pierwotnie klasyfikuje się według widocznej głębokości reakcji zapalnej.1

Rogówka ma ograniczone możliwości reagowania na urazy. Mogą wrastać w nią naczynia, mimo że w prawidłowej rogówce ich nie ma. Mogą naciekać ją różne typy komórek, chociaż normalnie jest ona względnie bezkomórkowa. Może też zwiększać się zawartość wody.

Ponadto oko konia może pozbyć się uszkodzonych komórek, gdy dojdzie do urazu lub choroby. Jest to sposób gojenia się rogówki. Normalna rogówka jest przejrzysta, ale gdy nastąpi uszkodzenie, zmienia zabarwienie – na niebieskie w przypadku obrzęku, czerwone od naczyń krwionośnych lub białawożółte przy nacieku białych krwinek.

„Problemem jest, jak u konia przebiega choroba rogówki, gdy występują zarówno procesy zakaźne, jak i niezakaźne?” – mówi Brooks. – „Większość lekarzy weterynarii chętniej leczy zakażenia, ponieważ mogą zastosować leki przeciwbakteryjne i przeciwgr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nabłonkowe zapalenie rogówki na tle immunologicznym

Objawy tej postaci choroby (ryc. 1) mogą obejmować:

Przewlekłe powierzchowne zrębowe zapalenie rogówki na tle immunologicznym

Jak twierdzi Brooks, jest to najbardziej uszkadzający i niebezpieczny typ zapalenia rogówki na tle immunologicznym. Endotheliitis obejmuje najbardziej wewnętrzną warstwę komórek rogówki. [...]

Przewlekłe głębokie zrębowe zapalenie rogówki na tle immunologicznym

Jak twierdzi Brooks, jest to najbardziej uszkadzający i niebezpieczny typ zapalenia rogówki na tle immunologicznym. Endotheliitis obejmuje najbardziej wewnętrzną warstwę komórek rogówki. [...]

Endotheliitis

Jak twierdzi Brooks, jest to najbardziej uszkadzający i niebezpieczny typ zapalenia rogówki na tle immunologicznym. Endotheliitis obejmuje najbardziej wewnętrzną warstwę komórek rogówki. [...]

Leczenie

Dla lekarzy leczących zapalenie rogówki na tle immunologicznym ważne jest odróżnienie choroby od innych przyczyn keratitis, szczególnie zakaźnego zapalenia rogówki. Gdy [...]

Podsumowanie

Niezależnie od postaci choroby, im wcześniej ustali się rozpoznanie, tym większa będzie szansa na uratowanie zdolności widzenia, przynajmniej przez jakiś czas. [...]