Diagnostyka obrazowa

Ultrasonografia jamy brzusznej u małych zwierząt. Podróż po jamie brzusznej. Cz. I

Danielle Mauragis, Clifford R. Berry

Rozpoczynamy serię artykułów na temat ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt. Ten artykuł oraz następny przedstawią schemat badania jamy brzusznej. W kolejnych artykułach zostaną omówione zasady badania oraz prawidłowy obraz ultrasonograficzny narządów i układów zlokalizowanych w jamie brzusznej, a także sposób identyfikacji najczęstszych zaburzeń obserwowanych podczas badania ultrasonograficznego.

Badanie jamy brzusznej

Schemat wykonywania badania jamy brzusznej jest ważnym aspektem każdego badania ultrasonograficznego tej okolicy. Planując wykonanie ultrasonografii jamy brzusznej, lekarz powinien wiedzieć, na jakie pytania badanie to ma odpowiedzieć. Jednakże brak zmian w badaniu USG nie wyklucza choroby.

Podczas wykonywania USG jamy brzusznej kot lub pies może znajdować się w pozycji leżącej na grzbiecie lub na boku – obie techniki badania są równie skuteczne. Ten artykuł omawia schemat wykonywania badania jamy brzusznej u zwierząt znajdujących się w pozycji leżącej na grzbiecie. Podejście to nadaje się jednak również do zastosowania przy badaniu w ułożeniu bocznym. Osoba posługująca się ultrasonografem musi nauczyć się badać pacjenta w obu pozycjach.

Schemat badania:

1. Badanie rozpoczyna się w doczaszkowej części jamy brzusznej (na wątrobie).

2. Następnie głowica prowadzona jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara w taki sposób, jakby miała wyjść poza krawędzie brzucha.

3. Głowica powraca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przeprowadzić badanie przewodu pokarmowego oraz okolicy środkowej brzucha.

W niniejszym artykule omówiony został krok 1. oraz część kroku 2. badania. Pozostała część kroku 2. oraz krok 3. zostaną opisane w drugiej części artykułu.

Podstawy prowadzenia głowicy

Trzymaj głowicę jak długopis. Powinieneś mieć możliwość zmiany położenia głowicy o 90 stopni poprzez jej obracanie pomiędzy palcami a kciukiem bez stosowania nadmiernego nacisku w nadgarstku. Nie musisz kurczowo trzymać głowicy ani uciskać nią brzucha psa lub kota, aby uzyskać obraz dobrej jakości.

Wyróżniamy trzy rodzaje ruchów głowicy w trakcie badania:

1. Ruch postępowy – głowica jest przesuwana w badanej okolicy. Można ją przesuwać w każdym kierunku, ręka badającego nie wykonuje ruchów w nadgarstku.

2. Przy ruchu wachlarzowym głowica jest przesuwana pod różnym kątem, zostaje jednak w jednym miejscu badanej okolicy (ryc. 1). Na przykład głowica może być umieszczona doogonowo od wyrostka mieczykowatego, a następnie przechylana doczaszkowo w cel...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Orientacja sondy

Orientacja sondy oraz orientacja obrazu względem głowicy mogą być mylące w trakcie przeprowadzania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Znacznik na sondzie zaopatrzony jest [...]

Identyfikacja nieprawidłowości

Nieprawidłowości, jakich należy poszukiwać podczas badania, mogą dotyczyć określonego rozmiaru, kształtu, brzegów/konturów, lokalizacji/pozycji, liczby oraz echogeniczności (cecha analogiczna do intensywności wysycenia [...]

Podróż po jamie brzusznej

W przypadku psa ułożonego na grzbiecie lub na boku, zacznij badanie doogonowo od wyrostka mieczykowatego.

Podsumowanie

Ważne jest, aby podczas badania zawsze przestrzegać schematu jego wykonywania. Trzeba też upewnić się, że wszystkie obrazy/filmy są poprawnie oznaczone, a wszystkie [...]