Konie

Kolka – najczęstszy zabójca koni

Ed Kane

Morzysko u koni, z prawie milionem przypadków tej choroby rocznie, jest odpowiedzialne za więcej upadków koni niż jakakolwiek inna grupa chorób. W artykule przedstawiono informacje o sposobach szybkiego rozpoznawania i leczenia kolki.

W maju 2014 r. Wise Dan, dwukrotnie wybrany Koniem Roku, został poddany leczeniu operacyjnemu z powodu morzyska po rutynowym treningu na torze Keeneland w Lexington, Kentucky. Trener Charlie LoPresti powiedział, że 7-letni koń wyścigowy wykazał objawy bólu brzusznego po porannym biegu. Miejscowy lekarz weterynarii próbował leczyć morzysko zachowawczo, ale po stwierdzeniu braku poprawy konia przewieziono do Rood and Riddle Equine Hospital. Tam Scott Hopper, DVM, MS, DACVS, przeprowadził leczenie chirurgiczne. „Nie obchodzi mnie, czy ten koń będzie ścigał się na torze, ważne jest ratowanie jego życia” – powiedział LoPresti Hopperowi.1

Uwięźnięcie okrężnicy nad więzadłem nerkowo-śledzionowym

U konia Wise Dan stwierdzono uwięźnięcie okrężnicy nad więzadłem nerkowo-śledzionowym – chorobę, w której przebiegu okrężnica przemieszcza się nad pasmo tkanek między nerką a śledzioną. „W większości przypadków możemy leczyć takie przemieszczenie okrężnicy przy użyciu fenylefryny, która obkurcza śledzionę. Po jej podaniu próbujemy zlikwidować uwięźnięcie przez bieganie z koniem lub lonżowanie go” – mówi Hopper. Inną stosowaną metodą leczenia jest znieczulenie ogólne konia i jego „rolowanie”. „Przez pewien czas lonżowaliśmy konia Wise Dan i wydawało się, że uwięźnięcie okrężnicy się cofnęło, ale po powrocie do stajni ból gwałtownie się nasilił. Podjęliśmy decyzję o leczeniu chirurgicznym, ponieważ zwierzę otrzymało już uprzednio kilka dawek leków”.

Wyjaśniło się, że morzysko u konia Wise Dan było inne niż w większości przypadków. Nastąpiło uwięźnięcie nie tylko okrężnicy, ale także jelita cienkiego. „Pomiędzy bieganiem i lonżowaniem a położeniem go na grzbiecie do operacji chirurgicznej doszło do uwolnienia okrężnicy” – stwierdził Hopper. – „Zobaczyliśmy jednak, że w tym miejscu znajduje się część jelita cienkiego, wciąż uwięźniętego i trochę już uszkodzonego”. Operacja chirurgiczna przebiegła bez problemu i całkiem szybko, a jelita umieszczono we właściwym położeniu.

Podczas operacji należało zbadać cały układ pokarmowy od początku do końca, by upewnić się, że został opróżniony z gazów, a jelita znajdują się z powrotem w swoim prawidłowym miejscu anatomicznym. „Przypadki uwięźnięcia okrężnicy nad więzadłem ner...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Choroba związana z wiekiem

Nathaniel A. White, DVM, MS, DACVS, na AAEP Focus Meeting w Quebec City w 2005 r. stwierdził, że morzysko u koni odpowiedzialne jest za więcej [...]

Badanie ultrasonograficzne i zaawansowane metody diagnostyczne

„Kolka z pewnością nie zostanie w najbliższym czasie wyeliminowana z praktyki weterynaryjnej. Możemy jedynie pokładać nadzieję w rozwoju minimalnie inwazyjnej diagnostyki, która pomoże nam rozpoznawać [...]

Koń Wise Dan wraca na wyścigi

Wkrótce po leczeniu operacyjnym morzyska u konia Wise Dan doszło do pełnego wyzdrowienia i w połowie lipca rozpoczął on poranne ćwiczenia. „Będzie wspaniale, gdy [...]