Chirurgia

Biopsja laparoskopowa wątroby krok po kroku

Marc Hirshenson

Mniejsze nasilenie bólu oraz szybsza rekonwalescencja w porównaniu z tradycyjną laparotomią. Co warto wiedzieć o laparoskopowej biopsji wątroby?

Biopsja pełni istotną rolę w diagnostyce chorób wątroby. Badanie histopatologiczne próbki biopsyjnej umożliwia rozpoznanie różnicowe nowotworów, zakażeń, chorób zapalnych i metabolicznych, a także ustalenie planu leczenia. Do tradycyjnych metod diagnostyki biopsyjnej zalicza się biopsję aspiracyjną cienkoigłową przezskórną, biopsję gruboigłową przezskórną pod kontrolą USG oraz laparotomię.1 Wykorzystanie laparoskopii pozwala na wykonanie tradycyjnego, otwartego zabiegu chirurgicznego z minimalną inwazyjnością. W efekcie ból pooperacyjny jest mniej nasilony, a rekonwalescencja trwa krócej.2,3 Biopsja laparoskopowa jest obecnie bardzo przydatną metodą pobierania próbek wątroby do badania histopatologicznego z minimalnym ryzykiem powikłań.

Instrumentarium

Do przeprowadzenia biopsji wątroby potrzebne będą:

  • Wieża laparoskopowa (monitor, kamera, źródło światła, insuflator oraz butla z dwutlenkiem węgla)
  • Teleskop optyczny o średnicy 5 mm (możliwość oglądania obrazu pod kątem 0 lub 30 stopni)
  • 1-2 trokary
  • Narzędzie laparoskopowe do biopsji (zwykle laparoskopowe kleszczyki biopsyjne).

Dodatkowe narzędzia laparoskopowe (takie jak sonda z tępą końcówką lub retraktor laparoskopowy) mogą pomóc w manipulacji narządami jamy brzusznej oraz uzyskaniu lepszej widoczności.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Środki ostrożności

Laparoskopia może być przeciwwskazana w przypadku przepukliny przeponowej, znacznego wodobrzusza lub dużych odosobnionych guzów w wątrobie. W takich przypadkach należy zastosować inną metodę diagnostyczną. [...]

Przygotowanie pacjenta

Zwierzę układa się w pozycji leżącej na grzbiecie. Autor preferuje, by głowa pacjenta była lekko uniesiona. Należy standardowo wygolić i odkazić całą okolicę [...]

Technika zabiegu

Pierwszy port (trokar) umieszcza się w linii pośrodkowej, doogonowo do pępka (ryc. 1). Po wytworzeniu odmy otrzewnowej przez port wprowadza się teleskop, [...]

Opieka pooperacyjna

Po zabiegu laparoskopii należy zastosować standardowe postępowanie pooperacyjne, w tym leczenie przeciwbólowe oraz wspomagające. Trzeba poinformować właścicieli, by kontrolowali ranę pooperacyjną z taką [...]

Podsumowanie

Laparoskopowa biopsja wątroby jest zabiegiem technicznie prostym dla lekarzy weterynarii, którzy zostali przeszkoleni w użyciu instrumentarium laparoskopowego. Zapewnia niemal doskonałą widoczność narządu [...]