Parazytologia

Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii. Komentarz do artykułu „Ekspansja trzech pasożytów”

Dr n. wet. Wojciech Zygner

specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

Zamieszczony w niniejszym wydaniu WpD artykuł L.R. Ballweber na temat powiększającego się zasięgu występowania trzech pasożytów oraz związanego z tym wzrastającego zagrożenia dla psów w Ameryce Północnej skłania polskiego lekarza weterynarii do zastanowienia, czy pasożyty te mogą stanowić zagrożenie również dla psów w Polsce.

Pierwszym z omawianych przez Ballweber pasożytów jest Angiostrongylus vasorum, nicień wykryty po raz pierwszy w XIX wieku we Francji, którego inwazja może prowadzić u psów do zapalenia płuc, nadciśnienia płucnego i prawokomorowej niewydolności serca. Ponadto w przebiegu choroby może dochodzić do zaburzeń krzepnięcia i objawów neurologicznych na skutek krwawych wylewów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ma charakter przewlekły i często na początku bezobjawowy.1,2,3

Poszerzanie się zasięgu występowania A. vasorum obserwowane jest nie tylko w Ameryce Północnej, ale również w Europie. Występowanie tego nicienia ma charakter ogniskowy. Rozsiane ogniska endemicznego występowania pasożyta otoczone są przez obszary, na których pasożyt jest spotykany sporadycznie lub wcale.2 W Europie oprócz Francji inwazje A. vasorum stwierdzano u psów w Grecji, Turcji, we Włoszech, w Hiszpanii, Danii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Rosji (części europejskiej i azjatyckiej) oraz na Węgrzech.4,5 W wymienionych krajach (w tym również we Francji) odnotowano jednak jedynie pojedyncze przypadki inwazji tego pasożyta u psów. Wyjątkiem pod tym względem są Niemcy, Dania, Holandia i Grecja, gdzie ekstensywność inwazji wynosi od 0,3% do 7,4% psów. Niemniej jednak zarówno w krajach, w których stwierdzano pojedyncze przypadki, jak i tych, w których odsetek zarażonych zwierząt jest wyższy, odnotowuje się występowanie nowych ognisk tej inwazji.4,6 Przykładowo, nowe ogniska inwazji stwierdzano w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Danii i Szwecji.2

Według Traversa i wsp.6 nie stwierdzano dotychczas inwazji A. vasorum u psów w Portugalii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Albanii, Bułgarii, Serbii czy Chorwacji. Moeremans i wsp.3 twierdzą, że nie odnotowano również jak dotąd inwazji tego pasożyta ...

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że rozpoznawanie angiostrongylozy u psów jest trudniejsze niż w przypadku nicieni pasożytujących w przewodzie pokarmowym u tego gatunku zwierząt, a identyfikacja larw wymaga od osoby wykonującej badanie wiedzy i do...