Farmakologia

Nowe zalecenia dotyczące antybiotykoterapii w bakteryjnych zakażeniach dróg moczowych

Joseph W. Bartges

Do gabinetów weterynaryjnych często trafiają zwierzęta z objawami zakażenia dolnych dróg moczowych, takimi jak krwiomocz, częstomocz, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu albo oddawanie moczu w nieodpowiednich miejscach. Takim pacjentom często podaje się antybiotyki w celu zwalczenia domniemanego zakażenia.

Bakteryjne zakażenia dróg moczowych pojawiają się u 10-15% psów,1 natomiast koty zapadają na nie ze zmienną częstotliwością. U kotów poniżej 10. roku życia zakażenia dróg moczowych dotyczą niespełna 1% populacji, natomiast u zwierząt starszych mogą pojawić się w ponad 50% przypadków z objawami ze strony dolnych dróg moczowych.1

W przypadku badań mikroskopowych niewybarwionego osadu moczu, wartość predykcyjna dodatnia wynosi jedynie 40%, natomiast wartość predykcyjna ujemna 95%.2 Zdarza się więc, że pacjenci otrzymują antybiotyki przy fałszywie dodatnim wyniku bakteryjneg...