Onkologia

Nawracający guz z komórek tucznych u boksera

Olya A. Smrkovski, Karen M. Tobias, Nathan Lee, Bethany Sabatino, Laura Hammond, Carolyn Grimes, Jorden Manasse, Richard A. Chetney

Lekarze różnych specjalności z dziedziny medycyny weterynaryjnej i lekarze rezydenci opisują, jak w omawianym poniżej przypadku zastosowanie różnych metod leczenia doprowadziło ostatecznie do wyleczenia pacjenta.

Opis przypadku

Sterylizowana suka rasy bokser w wieku 6 lat, o masie ciała 26,2 kg, z mnogimi guzkami wywodzącymi się z komórek tucznych na lewej małżowinie usznej, została skierowana do University of Tennessee Veterinary Medical Center w celu oceny stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu i jego leczenia. W czasie badania klinicznego na lewej małżowinie usznej psa stwierdzono obecność trzech pozbawionych włosów guzków o owrzodzonej powierzchni. Dwa z nich (o wymiarach 5 × 3 × 2,5 cm oraz 0,5 × 0,5 × 0,5 cm) znajdowały się przy podstawie małżowiny od strony bocznej, natomiast trzeci (o wymiarach 5,2 × 3,2 × 2 cm) w sąsiedztwie koniuszka ucha.

Guzy z komórek tucznych – wprowadzenie

Olya A. Smrkovski, DVM, DACVIM (onkologia)

Guzy z komórek tucznych stanowią 16-21% wszystkich guzów skóry i są najczęściej występującym nowotworem skóry u psów (ryc. 1).1 Do ras predysponowanych do rozwoju tego nowotworu zalicza się boksery, boston terriery, labradory, beagle i sznaucery.1 Częstość powstawania przerzutów jest zmienna, ale obserwuje się korelację pomiędzy histopatologicznym stopniem złośliwości guza pierwotnego a zdolnością do dawania przerzutów (patrz str. 29). W przypadku mastocytom skórnych o niskim stopniu złośliwości histopatologicznej, częstość występowania przerzutów wynosi 10-15%, podczas gdy w guzach z komórek tucznych skóry o wysokim stopniu złośliwości przerzuty obserwuje się w > 50% przypadków.1 Obecność ognisk przerzutowych stwierdza się najczęściej w okolicznych węzłach chłonnych, wątrobie i śledzionie. Ostateczne rozpoznanie guza z komórek tucznych można ustalić w oparciu o wyniki badania cytologicznego materiału pobranego metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, natomiast badanie histopatologiczne wycinka guza pochodzącego z biopsji wycięciowej lub przekazanego do badania po jego chirurgicznym usunięciu umożliwia określenie stopnia złośliwości histopatologicznej i czystości marginesu onkologicznego.


W badaniu cytologicznym materiału pobranego ze wszystkich trzech zmian metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej stwierdzono obecność guza z komórek tucznych. Wyniki badania krwi, badania radiologicznego klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz ultrasonograficznego jamy brzusznej mieściły się w granicach wartości prawidłowych. W badaniu cytologicznym aspiratów pobranych z lewego węzła chłonnego żuchwowego, wątroby i śledziony nie stwierdzono obecności przerzutów. Zalecono zatem chirurgiczne usunięcie guzów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz guza z komórek tucznych z klinicznego punktu widzenia

Obraz guza z komórek tucznych z radiologicznego punktu widzenia

Obraz guza z komórek tucznych z punktu widzenia patologii klinicznej

Obraz guza z komórek tucznych z punktu widzenia anatomii patologicznej

Obraz guza z komórek tucznych z chirurgicznego punktu widzenia

Obraz guza z komórek tucznych z punktu widzenia onkologii weterynaryjnej

Obraz guza z komórek tucznych z punktu widzenia radioterapii