Behawioryzm

Zachowania kompulsywne. Czy brałeś pod uwagę chorobę przewodu pokarmowego?

Kelly Ballantyne, John Ciribassi

Nowe badania naukowe podkreślają konieczność dokładniejszego opisania komponenty zdrowotnej wchodzącej w skład zaburzeń, które mogą na pozór wydawać się jedynie problemami behawioralnymi. W niniejszym artykule omówiono związek pomiędzy chorobami przewodu pokarmowego a występowaniem takich objawów jak nadmierne wylizywanie powierzchni i chwytanie nieistniejących much.

Psy, u których obserwuje się odbiegające od normy, powtarzalne zachowania, często są kierowane na konsultację do behawiorysty. Do takich nietypowych zachowań występujących u psów zalicza się między innymi ssanie boków, łapanie nieistniejących much, ściganie światła, kręcenie się w kółko, gonienie własnego ogona, kompulsywne odwracanie się i sprawdzanie zadu (ang. hind end checking), wylizywanie się oraz wylizywanie powierzchni.

Powyższe zachowania mogą być zaburzeniami o charakterze kompulsywnym, opisywanymi jako powtarzalne, rytualne czynności, które zwierzę wykonuje tak często, że nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, ponieważ przeszkadzają one w jego codziennej aktywności.1 Tego rodzaju zaburzenia nierzadko są początkowo związane z konfliktem lub frustracją, a później pies powtarza je w zupełnie innych sytuacjach, powodujących u niego duże pobudzenie.2 Mogą one zajmować dużą część czasu zwierzęcia w ciągu doby i negatywnie wpływać na komfort życia.

Leczenie zaburzeń kompulsywnych polega przede wszystkim na stosowaniu inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, takich jak klomipramina (trójcykliczny lek przeciwdepresyjny), oraz na modyfikacji zachowania zwierzęcia, mającej przerwać je i przekierować zainteresowanie psa na bardziej pożądany rodzaj aktywności.

Niemniej jednak, przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest zebranie szczegółowych informacji z wywiadu oraz przeprowadzenie badania klinicznego. Istotne jest zwłaszcza wykluczenie wszelkich chorób mogących stanowić bezpośrednią przyczynę zaburzeń behawioralnych bądź też mających wpływ na ich wystąpienie. Doskonale obrazują to wyniki dwóch przeprowadzonych niedawno badań. Wykazały one, że choroba układu pokarmowego może być przyczyną powtarzalnych zachowań dotyczących jamy ustnej zwierzęcia.

Zapracowany? Oto streszczenie artykułu

W dwóch badaniach przeprowadzonych u psów wykazujących objawy uporczywego wylizywania powierzchni oraz chwytania nieistniejących much stwierdzono zaburzenia układu pokarmowego. Po wyleczeniu choroby układu trawiennego u badanych zwierząt zaobserwowano znaczące zmniejszenie nasilenia zachowań kompulsywnych. Wyniki powyższych badań wyraźnie wskazują na konieczność dokładnego badania każdego pacjenta z zaburzeniami zachowania pod kątem ewentualnych chorób, zanim jeszcze zakwalifikuje się go jako zwierzę z problemami jedynie behawioralnymi. Dotyczy to szczególnie psów, u których obserwuje się zaburzenia kompulsywne związane z jamą ustną. U pacjentów tych należy dokładnie ocenić stan układu pokarmowego.

Możliwe powiązanie z układem pokarmowym

Grupa naukowców z uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej w Montrealu (The University of Montreal Veterinary Teaching Hospital) przeprowadziła dwa badania dotyczące przyczyn zdrowotnych kompulsywnego wylizywania powierzchni oraz łapania nieistnieją...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek

Obydwa badania wykazały, że choroba przewodu pokarmowego może powodować powtarzalne zachowania polegające na uporczywym wylizywaniu powierzchni lub chwytaniu nieistniejących much. Dowiodły [...]

Co warto zapamiętać?